vrijdag 1 november 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing Stichting PCOU en Willibrord Stichting - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vrijwillige transparantie OrganOx Metra NMP Liver - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Slibvang Langeraarse Plassen (DIG-11104) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering inzamelvoertuig met zijbelading (zijlader) - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

aF4 systeem - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Instrumenten voor metingen
Lees verder

Ondersteuning watermanagement Semarang - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur energievoorziening - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding voor de levering van Strooizout ten behoeve van gladheidbestrijding. - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verhardingen 2020-2023 gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Adviseur Werktuigbouw - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA NO Onderhoudsbeheersysteem - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, Groningen NL11 |...
Lees verder

1-D-320-19: De beste woningontruimer voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Textiel Ergon - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Koppeldiensten - Raad van State
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Europese aanbesteding hulpmiddelen Wmo 2015 - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Raamovereenkomst maaien ruw gras 2020-2021 (optionele verlenging 2022 en 2023) - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Arbeidsmarktinformatie 2020-2030 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie MENA Beurzenprogramma - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

1-D-09227-19: Het beste Handhavingssysteem voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanleg bedrijventerrein De Liede west - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) Technisch Personeel - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie 3-D-26513-19 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bedrijfscatering - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Brandstof en Brandstofpassen gemeente Arnhem, gemeente Rheden en De Connectie - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Request for Information Studeren in Nederland (StuNed) - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland...
Lees verder

Onderhoud IBA systemen - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitzendkrachten - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeenten (AVG) incluis Goed Werkgeverschap gemeenten Hengelo en Haaksbergen - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktverkenning - Bediening Prins Clausbrug - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Exploitatie...
Lees verder

Zoetermeer - Project bestrating en keerwanden station Zoetermeer en Zoetermeer-Oost - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

2019-47 Afvoer en verwerking huishoudelijk- en bedrijfsverpakkingsglas - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Bouwkundig onderhoud en kleinschalige aanpassingen - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Systeem voor zaakgericht werken en documentmanagement - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ontwikkeling en beheer van eutrofe moerassen - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nalevingsonderzoek alcohol en tabak - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

'Raamovereenkomst Cultuurtechnische aanleg met nazorg' 2019-2023 - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-11-2019...
Lees verder

Contactcenter dienstverlening t.b.v. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Stand-Alone metingen waterkwantiteit en -kwaliteit oppervlaktewater (DIG-10900) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Wmo Hulpmiddelen gemeente Hardenberg en gemeente Ommen - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Telefonie vast en mobiel - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House: Overeenkomst Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning 2020 - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Raamovereenkomst Groenonderhoud Gemeente Elburg - Gemeente Elburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reproservice - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Dataplatform RCE - IUC-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Databasebeheerssysteem
Lees verder

A08.17 2019 Levering zakken gemeente Oegstgeest en gemeente Zoeterwoude - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Exploitatie Catering- en Banqueting activiteiten - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hardware en Investering Server, Netwerk en Storage Ergon & Senzer - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Fries Geboortegeschenk - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Overeenkomst Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Market consultation Artificial Intelligence models for the sewage water system in the province Limburg, The Netherlands - Pre-Commercial Procurement (PCP) - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Meetdiensten - Cooperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: Friesland (NL) NL12, NEDERLAND NL...
Lees verder

E-installatie en onderhoudswerkzaamheden - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

W-installatie en onderhoudswerkzaamheden - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-08-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Marktconsultatie ADW - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WGA Eigenrisicodrager Verzekering Stichting ROC Summa College - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AT-2019-21 Marktconsultatie Groot onderhoud en instandhouding Veerinrichtingen Waddenzee - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bestratings- en...
Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Stichting ROC Summa College - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Projectmedewerker Omgevingsdata en Monitoring (0,55 FTE) vanaf december 2019 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0251 Herinrichting Bijlmerdreef - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Projectleider Omgevingsdata en Monitoring (0,55 FTE) vanaf december 2019 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zaakgericht werken en beheren van klantcontacten volgens de Best Value Aanpak - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Molenlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering voertuigen gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

chemical vapor deposition (CVD) system - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gymnastiekvervoer - Gemeente Weert
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Storage & Compute inclusief implementatie en onderhoud - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Groenvoorziening Terreinen Betuwe - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Antraciet - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-W-17062-19: Groenonderhoudswerkzaamheden voor de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2019...
Lees verder

EA enterale voedingspompen UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AT/2019/20: Marktconsultatie Vervangen stangdeklaag zuigerstangen Oosterscheldekering fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV: Hydraulische...
Lees verder

AT/2019/19: Marktconsultatie Samenwerkingsovereenkomst Renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Onderhoud...
Lees verder

Europese Aanbesteding levering en onderhoud 2 autohoogwerkers - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Senior Datawarehouse Ontwikkelaar - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Westland (2) - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leverantie en plaatsing speelvoorzieningen - Gemeente Bunschoten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ritregistratie en voertuigtelematica - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tandheelkundige artikelen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bovenregionale Tender GI taken Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) Noord-Brabant - Gemeente Breda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Stichting Clusius College
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Senior Contract Manager GGI-Veilig - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder