woensdag 6 november 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over wetsvoorstel Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Kamerbrief over wetsvoorstel Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over een nadere procedure van wetsvoorstel Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie.
Lees verder

Kamerbrief over marktstudie ACM autoschadehersteldiensten
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de recente marktstudie van de ACM naar de rol van verzekeraars op de autoschadeherstelmarkt.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over datacenters
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de berichten 'Iedereen wil internet, niemand wil datacenters' en 'Hoe Nederland zichzelf economisch in de voet schiet'.
Lees verder

Kamerbrief over beleidsvisie mkb-financieringsmarkt
Staatsecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over haar visie op de mkb-financieringsmarkt en de acties die ik zal ondernemen om deze markt beter te laten functioneren.
Lees verder

Feitelijke vragen begrotingsbehandeling
Minister Wiebes beantwoordt de feitelijke vragen over begrotingsbehandeling.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de feitelijke vragen begroting Economisch Zaken en Klimaat 2020
Minister Wiebes beantwoordt vragen van de feitelijke vragen begroting Economische Zaken en Klimaat 2020.
Lees verder

Nota naar aanleiding van verslag wijziging Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en Handelsregisterwet 2009 BES
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES.
Lees verder

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wijziging Wet Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en Handelsregisterwet 2009 BES
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES.
Lees verder

Kamerbrief over geannoteerde agenda Telecomraad 3 december 2019
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda aan voor de Telecomraad die op 3 december aanstaande plaatsvindt in Brussel.
Lees verder