woensdag 27 november 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief met Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan

Kamerbrief met Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan, de Langetermijnstrategie klimaatbeleid en het concept-Klimaatplan.
Lees verder

Kamervragen naar aanleiding van de uitzending van RTV Noord
Minister Wiebes geeft antwoord op de vragen naar aanleiding van de uitzending van RTV Noord.
Lees verder

Kamerbrief over resultaten 2018 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de behaalde resultaten in 2018 van de convenanten Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) en Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 3 (MJA3) en de resultaten van het Addendum op het MEE-convenant.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op motie 35300-VI nr. 85 ingediend bij begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid 2020
Staatssecretaris Keijzer stuurt haar reactie op reactie op motie 35300-VI nr. 85 ingediend bij begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid 2020.
Lees verder

Kamerbrief over rijk aan gedragsinzichten: editie 2019
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de rapportage Rijk aan Gedragsinzichten: editie 2019. Eenzelfde brief is gestuurd naar de Eerste Kamer
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over levering stroom Clauscentrale aan België
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het voornemen van de Clauscentrale om stroom te gaan leveren aan België.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over schadelijke gezondheidseffecten klimaatbeleid
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'GGD: Klimaatplannen mogelijk schadelijk voor gezondheid'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Energieraad 4 december 2019
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de Energieraad van 4 december 2019 in Brussel. Ook meldt hij enkele wijzigingen in de agenda van de Raad. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief over vaststelling AMvB Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie
Staatssecretaris Keijzer meldt dat het kabinet de algemene maatregel van bestuur (AMvB) Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie na de Telecomraad van 3 december 2019 wil publiceren.
Lees verder