dinsdag 26 november 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over biomassa

Kamerbrief over biomassa
Minister Wiebes stuurt de Eerste Kamer een reactie op een opiniestuk van een aantal leden van de European Academies Science Advisory Council (EASAC) over het gebruik van houtige biomassa voor energietoepassingen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat klanten slecht beschermd zijn tegen het faillissement van hun energieleverancier
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht dat klanten slecht beschermd zijn tegen het faillissement van hun energieleverancier.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op Kassa uitzending en een brief van de Consumentenbond
Minister Wiebes stuurt een reactie op Kassa uitzending over verbruiksregisters en reactie op brief van de Consumentenbond over faillissementen van energieleveranciers.
Lees verder

Uitstelbrief over compensatie van gaswinning in de Waddenzee
Minister Wiebes stuurt Tweede Kamer een uitstelbrief op vragen over compensatie van gaswinning in de Waddenzee.
Lees verder

Kamerbrief over Uitstel beantwoording schriftelijke vragen over tariefvoorstellen netbeheerders
Minister Wiebes laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over tariefvoorstellen netbeheerders niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Uitstelbrief over de vervuiling door gaswinning in Overijssel
Minister Wiebes laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over de vervuiling door gaswinning in Overijssel niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Kamerbrief over het Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK)
Minister WIebes informeert de Tweee Kamer over het Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK).  Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op de berichtgeving van RTV Oost over het mijnbouwbeleid
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de berichtgeving van RTV Oost over het mijnbouwbeleid.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de gevolgen van stikstofcrisis voor projecten in olie- en gassector
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de gevolgen van stikstofcrisis voor projecten in olie- en gassector.
Lees verder