vrijdag 22 november 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over vertrouwelijke briefing AMvB Besluit veiligheid en integriteit teleco...

Kamerbrief over vertrouwelijke briefing AMvB Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie (bescherming 5G-netwerken)
Staatssecretaris Keijzer biedt een vertouwelijke technische briefing aan over de voortgang en inhoud van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) rond het Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie. Dit gaat over de bescherming van 5G-netwerken. Omdat de technische briefing vertrouwelijk is, wordt deze niet gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.
Lees verder

Aanbieding ontwerpbesluit instelling Adviescollege Veiligheid Groningen
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer het ontwerp van een besluit tot instelling van het Adviescollege Veiligheid Groningen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over inzet van biomassa als energiebron
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het gebruik van biomassa als energiebron.
Lees verder

Kamerbrief over nader schriftelijk overleg voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland
Ministers Knops en staatssecretaris Van Ark sturen een brief aan de Tweede Kamer over het nader schriftelijk overleg betreft de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland.
Lees verder

Kamerbrief over implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de tweede Nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas).
Lees verder

Nota van wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)
Lees verder

Kamerbrief over Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening
Minister Wiebes stuurt Tweede Kamer een brief over Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening.
Lees verder

Kamerbrief met voorstel van wet, houdende verbod op kolen bij elektriciteitsproductie
Minister Wiebes stuurt de Eerste Kamer een voorstel van wet, houdend verbod op kolen bij elektriciteitsproductie.
Lees verder

Voorstel van Wet Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen
Voorstel van Wet: Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie).
Lees verder