dinsdag 19 november 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over biomassa

Kamerbrief over biomassa
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief over biomassa en over de voorwaarden waaronder het verantwoord en effectief kan worden ingezet.
Lees verder

Beantwoording vragen over biomassa
Minister Wiebes beantwoordt de vragen over de aanleg van nieuwe biomassacentrales.
Lees verder

Beantwoording vragen over het bericht 'Biomassa veel vervuilender dan gas en kolen'.
Minister Wiebes beantwoordt de vragen het lid over het bericht 'Biomassa veel vervuilender dan gas en kolen'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatberaad
Minister Wiebes beantwoordt de vragen over de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatberaad.
Lees verder

Kamerbrief over voorhangprocedure Adviescollege Veiligheid Groningen
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de voorhangprocedure Adviescollege Veiligheid Groningen.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij wet tot wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad
Staatssecretaris Keijzer biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake Voorstel van wet tot wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening.
Lees verder

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad
Bijlage bij de brief van Staatssecretaris Keijzer naar aanleiding van het verslag inzake voorstel van wet tot wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op 2 klimaatrapporten IPCC
Minister Wiebes en minister Kaag reageren op de speciale IPCC-rapporten over klimaatverandering en land en over oceanen en ijs in een veranderend klimaat. IPCC staat voor Intergovernmental Panel on Climate Change.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op rapporten over metrologiestelsel
Staatssecretaris Keijzer reageert op het strategische advies van de Raad van Deskundigen voor de nationale meetstandaarden. Ook reageert zij op de evaluatie van de instanties die op basis van de Metrologiewet zijn aangewezen.
Lees verder