maandag 11 november 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Kamerbrief over wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging inzake een voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas).
Lees verder

Nota van wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet
Nota van wijziging inzake Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas).
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag over wijziging van de Electriciteitswet 1998 en Gaswet
Nota naar aanleiding van het verslag  inzake Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas).
Lees verder

Beantwoording van vragen over bericht dat bezwaar maken tegen windmolenparken zinloos is
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht dat bezwaar maken tegen windmolenparken zinloos is.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over toezicht op energiebesparinsplicht bedrijven
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Toezicht op energiebesparingsplicht bedrijven faalt'.
Lees verder

Kamerbrief over Duitse klimaatplannen
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het Duitse Klimaatbeschermingsplan 2030.
Lees verder

Kamerbrief over aanbieding Actieagenda Perspectief 2030
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de actieagenda Perspectief 2030.
Lees verder

Bijlage Actieagenda Perspectief 2030
Lees verder

Kamerbrief over voortgang nationaal actieprogramma Nieuwe kansen voor topsector Life Sciences & Health
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het nationale actieprogramma Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health' en de maatschappelijke en economische kansen die de komst van het EMA voor Nederland oplevert.
Lees verder