maandag 4 november 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over ‘het duidelijk verslechterde economisch beeld van he...

Antwoorden op Kamervragen over 'het duidelijk verslechterde economisch beeld van het midden- en kleinbedrijf'
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen over 'het duidelijk verslechterde economisch beeld van het midden- en kleinbedrijf (mkb)'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het bericht VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders. Dezelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht over tendergeschil
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Bouwer staat 3:1 achter bij Tendergeschil: "Bizar dat politiek ingrijpen uit blijft"' .
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen over het Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit.
Lees verder

Kamerbrief over publicatie Leidraad aardgasvrije wijken
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de publicatie leidraad aardgasvrije wijken.
Lees verder

Kamerbrief over Kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 en de aanvullende notities
Minister Wiebes informeert Tweede Kamer over Kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 en de aanvullende notities. Een dezelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gegaan.
Lees verder

Beantwoording vragen over donatiecrowdfunding
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer mede namens staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de antwoorden op vragen over donatiecrowdfunding.
Lees verder

Kamerbrief Stand van zaken stikstofproblematiek
In deze brief informeert minister Schouten de Tweede Kamer over de invulling van een aantal toezeggingen uit het plenaire debat over de stikstofproblematiek van 17 oktober jl. en vragenuur van 29 oktober. Verder heeft het kabinet besloten om begrotingsreserve in te stellen van € 500 miljoen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Minister Schouten gaat met de provincies in overleg om te vragen wat hun bijdrage kan zijn.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over de landadvocaat die ruim 2,1 miljoen euro verdiende aan de Groninger gaswinning
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief voor de beantwoording van de vragen over 'de landsadvocaat die ruimt 2,1 miljoen euro verdiende aan de Groninger gaswinning'.
Lees verder