vrijdag 8 november 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Memorie van Toelichting Wetsvoorstel inzake het beperken van de vraag naar laagcalori...

Memorie van Toelichting Wetsvoorstel inzake het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers
Lees verder

Wetsvoorstel Wijziging Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers
Lees verder

Beantwoording vragen naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag
Minister Wiebes beantwoordt vragen naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over bodemverontreiniging bij mijnbouwinstallaties
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over beantwoording van vragen over bodemverontreiniging bij mijnbouwinstallaties.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over verplichte bijmenging waterstof in gasnet
Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over verplichte bijmenging waterstof in het gasnet.
Lees verder

Kamerbrief over ontheffingen experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de verstrekte ontheffingen voor experimenten op basis van het besluit decentrale energieopwekking.
Lees verder

Kamerbrief over Consumentenagenda: voortgangsbrief
Minister Wiebes stuurt Tweede Kamer een brief over Consumentenagenda: voortgangsbrief.
Lees verder

Kamerbrief Consumentenagenda
In deze brief leest u de voortgang van de consumentenagenda.
Lees verder

Kamerbrief over bericht dat 20 bedrijven verantwoordelijk zijn voor een derde CO2-uitstoot
Minister Wiebes reageert op het bericht dat slechts 20 bedrijven verantwoordelijk zijn voor een derde van de uitstoot van CO2.
Lees verder