dinsdag 26 november 2019

Handelsakkoord EU-Singapore is in werking getreden

VNO-NCW
Handelsakkoord EU-Singapore is in werking getreden
Het handelsakkoord tussen de EU en Singapore is op 21 november in werking getreden. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Omgevingsregeling van de Omgevingswet digitaal gepubliceerd
De Omgevingsregeling, de ministeriële regeling van de Omgevingswet, is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Milieu & ruimte
Lees verder

Consultatie over aanpassing tarieven Inspectie Leefomgeving
Het ministerie van Infrastructuur heeft het voornemen om de tarieven van vergunningen die Inspectie Leefomgeving en Transport hanteert per 1 januari 2020 te wijzigen. Milieu & ruimte
Lees verder

Omgevingsregeling van de Omgevingswet digitaal gepubliceerdOmgevingsregeling van de Omgevingswet digitaal gepubliceerd
De Omgevingsregeling, de ministeriële regeling van de Omgevingswet, is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Milieu & ruimte
Lees verder

Voorstel tijdelijke noodwet stikstof: geen vergunning maar melding
De Kamerleden Kops, Graus en Van Aalst (allen PVV) hebben het initiatiefwetsvoorstel Tijdelijke noodwet stikstof aan de Tweede Kamer aangeboden. Milieu & ruimte
Lees verder

Rotterdam halveert CO2-uitstoot met Rotterdams Klimaatakkoord
In tien jaar tijd wil Rotterdam de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen halveren. Milieu & ruimte
Lees verder

Laat u bijpraten tijdens evenement 'Partners in Energie-uitdagingen'
Het ministerie van Economische Zaken organiseert samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie op 30 januari de vierde editie van het evenement Partners in Energie-uitdagingen. Milieu & ruimte
Lees verder

Vijftig nieuwe waterstofbussen in het openbaar vervoer
Vijftig nieuwe waterstofbussen erbij in het openbaar vervoer. Milieu & ruimte
Lees verder

SER vraagt aandacht voor goed hoger onderwijs
Er moet meer aandacht komen voor de financiële krapte van het hogeronderwijsstelsel, voor de noodzaak van maatschappelijke investering in goed hoger onderwijs en voor stabiliteit in bekostiging om de Nederlandse kennisinfrastructuur en innovatiekracht verder te stimuleren. Economie & onderwijs
Lees verder

In een jaar tijd kwamen er 160.000 werkenden bij
Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand toe tot 9 miljoen in oktober. Economie & onderwijs
Lees verder

Ga mee met handelsmissie duurzame mobiliteit en digitalisering België
Bent u een innovatieve ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb) of start-up met interesse in de Belgische markt? Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Publiek servicepunt werkgevers om meer mensen aan het werk te krijgen
In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en het UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers. Economie & onderwijs
Lees verder

Kaag zet verantwoord ondernemen op de agenda bij EU-raad
Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (imvo) moet systematischer aangepakt worden in de hele waardeketen. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Conjunctuurinformatie: Investeringen flink toegenomen
Het volume van de investeringen in materiële vaste activa is in september flink toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Economie & onderwijs
Lees verder

Vul vragenlijst in over (h)erkenning van sociale ondernemingen
Welke eigenschappen delen sociale ondernemingen en hoe zijn zij te definiëren? Sociale zaken
Lees verder