dinsdag 26 november 2019

Dit kun je met AI en machine learning binnen de logistiek

Dit kun je met AI en machine learning binnen de logistiek
Artificial intelligence en machine learning. Iedereen is het er over eens dat deze technologie gaat helpen om binnen het logistieke veld stappen te maken. Maar hoe maak je de vertaling naar de eigen organisatie? Welke competenties heb je dan nodig? Hier ligt de grote uitdaging. Hans Moonen legt het uit.
Lees verder

Verdozing-advies: 'College van Rijksadviseurs slaat teveel planken mis'
Het verdozingsrapport van het College van Rijksadviseurs (CRA) over de impact van logistiek vastgoed op de ruimtelijke inrichting van ons land '(X)XL-verdozing' ontlokt veel reacties. Het advies komt er kortweg op neer dat er minder mega-distributiecentra moeten worden gebouwd en als dat wel het geval is dan moeten deze panden, compacter, geconcentreerder en multifunctioneler worden. Ook René Buck en Kees Verweij van Buck Consultants International mengen zich in de discussie rondom de verdozing van Nederland. Beide zijn kritisch over het advies en zij pleiten beide al jaren voor zorgvuldige werklocatieplanning in Nederland, waarbij inzicht in toekomstige vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen, kwantitatief, maar ook kwalitatief, gekoppeld aan flexibelere planning beter moet worden georganiseerd. "Dit moet voorkomen dat er grote (regionale) overschotten of tekorten ontstaan. Het advies van dit College is echter een valse start van een urgente discussie", stellen Buck en Verweij.
Lees verder

Synchromodaal transport: de vijf tips
Synchromodaal. Voor bedrijven biedt het interessante kansen om te verduurzamen, kosten te besparen en flexibiliteit aan de distributielogistiek toe te voegen. Maar efficiënte synchromodaliteit vereist massa en volumes. Wat als je ladingstromen als MKB'er slechts beperkt zijn? Waarom zou je dan de moeite moeten nemen om synchromodaal te gaan? En hoe doe je dat vervolgens? Vijf tips.
Lees verder