dinsdag 1 oktober 2019

Personeel in gevaar door onveilig gebruik van bestrijdingsmiddelen

Personeel in gevaar door onveilig gebruik van bestrijdingsmiddelen
Een plantenkwekerij in de omgeving van Brielle gaat achteloos om met de bestrijdingsmiddelen die het gebruikt. Het personeel werkt in kassen waarin met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten, terwijl er onvoldoende maatregelen zijn getroffen om hen te beschermen tegen deze gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit een controle van de Inspectie SZW naar aanleiding van een melding.
Lees verder

Productiewerk stilgelegd vanwege explosiegevaar
De Inspectie SZW heeft diverse werkzaamheden in de provincie Groningen bij een Groningse producent van onder meer lijmen en kitten stilgelegd, omdat werknemers ernstig gevaar liepen. Het bedrijf kan de werkzaamheden pas hervatten als het maatregelen heeft genomen die werknemers beschermen.
Lees verder

Champignonteler liet werknemers wonen in het bedrijf
Bij een controle van een Limburgse champignonteler op woensdag 14 augustus is gebleken dat twee buitenlandse werknemers illegaal in het bedrijfspand woonden. De werknemers zijn nu ondergebracht in een hotel. De Inspectie SZW heeft administratie meegenomen en de werknemers gesproken. Er wordt nader onderzoek gedaan naar eventuele overtredingen van onder meer de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon. Ook wordt bekeken of werknemers gevaar hebben gelopen door blootstelling aan gassen of...
Lees verder

Checklist arbeidsdiscriminatie
De regering werkt aan een wetsvoorstel dat moet bijdragen aan het terugdringen van  arbeidsmarktdiscriminatie. Op basis van nieuwe wetgeving gaat de Inspectie SZW  toezicht houden of werkgevers voldoende doen om discriminatie in het werving en selectieproces te voorkomen.
Lees verder