donderdag 31 oktober 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Energiemonitoringsysteem (EMS) - Cooperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Upgrade Emplacementsvoorzieningen - Realisatie complexe scope verlichting - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

AT-2019-05: Marktconsultatie Zware Bergingen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Woonrijpmaken Zuiderveld West - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA ERD verzekering ten behoeve van Stichting H3O - Stg H3O v Christelijk Peuterwerk Kinderopvang, Primair en Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Arbodienstverlening gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421...
Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) - Stichting BVE Zuid-Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gladheidsbestrijding - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inrichting Inhuurdesk "gemeentewaalwijkhuurtin"als Dynamisch AankoopSysteem - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken UMCG en RUG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Internationale incassodienstverlening - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-07371-19 Europese aanbesteding brug- en sluiswachters - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2298, N847 traject 105 Wijchen - Beuningen. km 0,50 - km 4,20 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur programma adviseur KIK-V - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de inhuur van flexibele arbeid - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bestek 2291 N324 traject 115 wegvak km 3.081 - km 6.550 Nijmegen - Grave - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Levering bedrijfswagens - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Slibtransport Brabantse Waterschappen - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EOA Afvalinzameling Eemland - NV SRO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Zaaksysteem - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies over...
Lees verder

Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden (Wmo 2015) - Gemeente Zwartewaterland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwteam verhardingen provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Geografisch Informatiesysteem (GIS) North Sea Port - Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Koppelnet Publieke Sector (KPS) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Het Hogeland - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND...
Lees verder

OMOP Gesloten verhardingen (Asfalt) - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

31151034: Hot Spot Net Catching - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

X-ray Photoelectron Spectrometer (XPS) - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Baggeren Stierskreek - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning Theater Castellum - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Exploitatie van gebouwen voor...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Workspace as a service - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ondersteuning hulp bij het huishouden gemeente Oude IJsselstreek 2020-2023 - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Aanlegbaggerwerken kaaien 5420 tot 5480 - Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bestrijding invasieve exoten gemeente Delfzijl - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112,...
Lees verder

Wmo Begeleiding Regio Alkmaar 2016-2019 - Dit betreft de publicatie van de tussentijds toegetreden aanbieders behorende bij Tendernedpublicatie TN93282 - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Wmo Begeleiding Regio Alkmaar 2016-2019 - Dit betreft de publicatie van de tussentijds toegetreden aanbieders behorende bij Tendernedpublicatie TN93282 - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Koffievoorziening - Coöperatie ParkeerService UA
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

levering van een Elektro Mechanisch Sluitsysteem in een offline uitvoering - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Communicatieadvies -en uitvoering (Ea0073) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoudsaanbesteding technische installaties gemeente Bronckhorst - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-W-23700-19: Weg-, kabel-, gas-, water- en rioolrenovatie in de Lampreistraat en omgeving in Hoogvliet in de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Time Out - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Kinderdagcentrum (KDC) - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Herontwikkeling Essent-gebouw - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT Infrastructuur - Stark
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SPO Utrecht - Energie - SPO Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Serviceovereenkomst CAW (Centrale Automatisering Watersystemen) - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Recruitment Outsourcing - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Tussentijdse Instroom Wmo voorzieningen: kortdurend verblijf, individuele begeleiding, huishoudelijke hulp, geindiceerde dagbesteding en/of ontmoeting en onafhankelijke clientondersteuning voor de gemeente Haarlemmermeer - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inzamelmiddelen Afval gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Security Management Platform - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Software ter ondersteuning van de uitvoering van de Wmo en de Participatiewet - Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Marktconsultatie Transcribeertool - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Tekstverwerkingsdiensten
Lees verder

Vertaaldiensten - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectondersteuner - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder

Marktconsultatie realisatie scholencampus VO Eemsdelta - Eemsdeltacollege
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Klein onderhoud aan rioleringen - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nazorg bodemlocatie dr. Albert Schweitzerdreef / Steendijkpolder Zuid, Maassluis - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder