woensdag 2 oktober 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Raamovereenkomst Onderhoud watergangen en groenelementen rayons - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Duurzame vervanging kademuur Hooigracht - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Meerjarig onderhoud sportvelden Zwijndrecht 2020 t/m 2022 - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Subsidietender: Sociaal ondernemer voor wijkrestaurants - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Europese aanbesteding gallium-68 generator t.b.v. Radboudumc - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake de aanschaf van een inpakrobot - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Echo Apparatuur Radiologie en Nucleaire geneeskunde - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen...
Lees verder

Vervanging analoge camera's t.b.v. VIB systeem door digitale IP-camera's - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Leveren van personen- en bestelwagens Stadswerk072 - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en...
Lees verder

inkoop van Beeldmateriaal - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Realistisch oefenen 2020-2023. Betreft aankondiging van een sociale en andere specifieke diensten. Inschrijving is beperkt tot uitgenodigde bedrijven. - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Busvervoer - Stichting voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag voor Veenendaal en omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NEN 3140 inspecties en herstelwerkzaamheden - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Verkeersregelinstallaties voor de gemeente Amersfoort, Soest en Leusden - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering 19 RHIB's en 6 trailers - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie - Evenementendiensten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Levering van een kraan- haakarmvoertuig - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

31153270 Casus Markermeer/IJmeer DigiShape - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Open House 'Scholing werkzoekenden' - Toetredingsmoment oktober 2019 - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groningen...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Hemodynamische meetsystemen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tender August Allebéplein Blok 2 - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leasevoertuigen en toebehoren - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beelden 112 Incidenten in de provincie Noord-Brabant - Stichting Regionale Omroep Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Warme drankenvoorzieningen - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EUA Accountantscontrole GVB - GVB Holding N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

RELAX, DIT IS ROTTERDAM - AANBESTEDING: KENNIS EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering tankautospuiten - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RELAX, DIT IS ROTTERDAM - AANBESTEDING: VEERKRACHT, EMANCIPATIE EN SAMENLEVEN - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT Security Monitoring - Onderzoeksraad voor Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering bedrijfswagens voor de gemeente Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bus-medisch vervoer - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

End User Hardware - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kwaliteitsmedewerker AOW en Jeugdtegoed 1 FTE - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onafhankelijke Vocht- en Schimmelexpert - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerp en uitvoering reconstructie N224 Renswoude - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-11-2019...
Lees verder

Asfalt onderzoek, gemeente Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering UGV Gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Transport en verwerking grondstofstromen scheidingsstations, kringloopbedrijven en apotheken van de GAD Regio Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nationale Aanbesteding, interim- en jaarrekeningcontrole boekjaar 2019 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Consulent Zelfstandigen, afdeling RBZ - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kunstgrasonderhoud en dagelijks onderhoud natuurgras sportvelden - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Open house procedure Maatwerkvoorziening Wmo - Hulp bij het huishouden - ABG-organisatie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Tenten gemeentelijke evenementen - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warme dranken voorziening Brabant Water - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - AQUON
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Doorontwikkeling en beheer van Levensmiddelendatabank (LeDa) - Voedingscentrum Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31119992 - Strategisch advies en ondersteuning PMR 2017 – 2020 - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Warme drankenautomaten: full service gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie beheer en onderhoud van daken - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van daken
Lees verder

Collectieve zorgverzekering voor minima - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond...
Lees verder

Projectleider ten behoeve van de Taskforce instandhouding F-35 - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Overstortmetingen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2018-0161 Raamovereenkomst Instandhoudingsanalyse & Toets op Constructieve Veiligheid Bruggen Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Burgerzaken- applicatie GRSA2 - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afvaltransport en verwerking 2020 ev gemeente Uithoorn - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2019-0346 Onderhoud Garage "Plaza Arena" P10 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

CINK649 - Levering verkeersborden en benodigdheden - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Administratief Ondersteuner - Beheer bijzondere bijstand 2 fte - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Materieeltrekker Elektrisch - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Trekkers
Lees verder

DAS Zonne-energie installaties - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VNG Overheidswerkplek licenties en Windows server 2019 datacenter licenties - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

'Open House', januari 2020-juni 2020, onderdelen WMO en Jeugdzorg, gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

AudioVisuele Middelen (AVM) - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

E-& W- T- Installaties onderhoud en vervanging - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van een Infrastructure as a Service (IaaS) - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Netwerkdienstverlening - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding van de aanschaf, implementatie en onderhoud van een burgerzaken-oplossing - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving NL328...
Lees verder

Losse Inrichtingen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

marktconsultatie 'Beheer, onderhoud en vervanging van bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouw - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van...
Lees verder

Transport van vloeibaar zuiveringsslib - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Heraanbesteding Design & Build nieuwbouw International campus Almere Poort - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

IT- auditor - Middelen & Control - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landschapsarchitect bouwteam Oosterveld Farmsum - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2019 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112,...
Lees verder

Aanbesteding Levering Energie 2020 t/m 2024 - Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

rioolreparaties BEL Combinatie - BEL Combinatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Datawarehouse Ontwikkelaar - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakdiensten - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10100032685 - BD/DGSenB - Projectleider invoering wetsvoorstel straffen en beschermen. - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31149776: Het ontwerpen en uitvoeren van het project realisatie Remmings- en geleidewerken in Zuid Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Subsidietender Pilot Verblijf 2020 Zuid-Limburg - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rioolreiniging en –inspectie Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WGA ERD Verzekering Regio College Zaandam - Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Verhuisdiensten gemeente Apeldoorn raamovereenkomst 2019 e.v. - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten S3H 2019 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

marktconsultatie sourcing ict - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Open house overeenkomst Jeugdhulp op School 2020-2022 Service Organisatie jeugd Zuid-Holland Zuid - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verwerken Bouw en sloopafval diverse Midwaste-leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Flexibele Inhuur Surveillanten - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Flexibele Inhuur Onderwijzend Personeel - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Applicatieservices op een Cloudplatform - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Flexibele Inhuur Onderwijs ondersteunend Personeel - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervangen houten bruggen voor betonnen bruggen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2019...
Lees verder