dinsdag 1 oktober 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Trainingsprogramma 'ecosysteem voor startende ondernemers' voor ambtenaren uit Jordanië, Marokko en Tunesië - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Grafisch Lyceum Utrecht EA schoonmaak en glasbewassing - Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

E-HRM, Salarisadministratiesoftware en Salarisdienstverlening - Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel (DUO gemeenten) (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Regio Randstad Noord en Noord Oost - Inventarisatie Telecomtekeningen en SAP-registratie regio RN en NO t.b.v. Stations - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering per 1 januari 2020 - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

groenonderhoud boven A-58 en groot onderhoud groen te Roosendaal. - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Flexibele Arbeidskrachten en Payrolling - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inwinnen van verkeer intensiteit - en snelheidsgegevens op openbare wegen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Sloop bestaande Rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Audiovisuele middelen Crisis Informatie Centrum Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Exploitatie Catering- en Banqueting activiteiten - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EUROPESE AANBESTEDING ONDERHOUD E-INSTALLATIES - Stichting Kindante
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal onderhoudsbestek groenvoorzieningen en straatreiniging gemeente Huizen - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering per 1 januari 2020 - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aftransporteren, acceptatie en verwerking van bont en wit verpakkingsglas - Reinigingsdiensten Rd4
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: | CPV: Diensten inzake...
Lees verder

CNC Bedfrees machine - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

herziene uitvraag 15.02 programma directeur integraal huisvestingsplan Diergeneeskunde - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

bestek 19-11: Preventief en correctief onderhoud verkeersregelinstallaties te Roosendaal. - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Uitnodiging marktconsultatie mobile devices d.d 6 november - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Mobiele telefoons
Lees verder

17650209 - 1e medewerker ILS - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van diesel - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-08-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

Medewerker gegevensbeheer, cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

het verzorgen van audit- en audit gerelateerde diensten - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

PCBO Amersfoort e.a. - Bouwkundig aannemer en installateur (in Bouwteam) 4 scholen in de wijk Schothorst te Amersfoort, Niet-openbare EU aanbesteding - Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10600060858 - OM - Projectleider Opleiding Cyber - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Melding inlichtingenbijeenkomst aanbesteding Dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Waterbouwwerkzaamheden
Lees verder

Openbare Nationale Aanbesteding Schilderwerken INNOVO - Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Europese aanbesteding inhuur trainees - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud E&W installaties - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dagelijks onderhoud vast opgestelde Gasdetectie- en gebouwgebonden Gasdistributiesystemen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst t.b.s. materieel en werknemers - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

marktconsultatie VRLN voor rontgenapparatuur thoraxonderzoek TBC voor de GGD - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tussentijdse toetreding Wmo maatwerkvoorzieningen - gemeente Purmerend en gemeente Beemster - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Inhuur coördinator techniek praktijktoetsen - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Patiëntencatering - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur adviseur gegevensuitwisseling - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur projectondersteuner project afspraken/praktijk - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Coördinator afspraken praktijktoetsen - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Sociale impact met Glasbewassing en Gevelreiniging - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Rijswijk - Rotterdam - PHS DS2 Treinbeveiliging - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud gebouw gebonden installaties gemeentehuis Dalfsen - Gemeentehuis Dalfsen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Technisch IT specialist operationeel beheer Centrale Object Bediening - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Economische verkenningen metropoolregio Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Handyman diensten - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten 2020-2023 - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Reconstructie Rotterdamseweg-deeltraject Ringdijk A15 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing Stichting Wonderwijs - Stichting Wonderwijs, samenwerkingsbestuur voor openbaar en katholiek onderwijs in Overbetuwe en Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Battle Belt - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WGA ERD Verzekering Stichting Lauwers en Eems - Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding beademingsapparatuur- GGDBZO - GGD Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Broker diensten - Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie hockey- en tennisveld, gemeente Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Oncologische implantaten - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Website Edam-Volendam - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Integrale ontwerpopdracht Herontwikkeling Fruitweg 17 te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Gemeente Maasgouw - Raamovereenkomst ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Aftransporteren, acceptatie en verwerking van bont en wit verpakkingsglas - Reinigingsdiensten Rd4
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0348 Osdorp 2 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Architectenselectie 3 brandweerkazernes gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Werktuigbouwkundige Installaties - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leveranciers IT middelen - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-08-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Inhuur Omgevingsspecialisten - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-17635-19: Huur van inzamelvoertuigen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding elektrische brancards- GGDBZO - GGD Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Zon- en lichtwering (binnen en buiten) incl. onderhoud 2019 - Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwassenen Educatie voor Rotterdam en omstreken Albeda College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Dagelijks onderhoud Grootkeukenapparatuur en dieptereiniging - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, ambulante begeleiding & ambulante begeleiding maatschappelijke opvang - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, Beschermd Wonen en Thuiswonen+ - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Print- en kopieerapparatuur Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omgeving (SKVOB e.o.) - Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omgeving/Skvob
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering Laptops en aanverwante artikelen - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, schoon en leefbaar huis - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mediadiensten (Ea0076) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, dagbesteding - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Regio Zuid - Realisatie BBV Zuid-Limburg 2020 M-004647 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aftransporteren, acceptatie en verwerking van bont en wit verpakkingsglas - Reinigingsdiensten Rd4
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Plaatsing en huur mobiele units - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aftransporteren, de acceptatie en verwerking van het grof huishoudelijk afval - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouw Sporthal plus Nijmegen Noord - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Distributed Temperature and Strain Sensing system - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatie dienstverlening Contentcreatie - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van technische gebruiks- en verbruiksartikelen, gereedschappen en klein materiaal - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Postdiensten - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Document generator - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Integraal groenbestek wijkbeheer - Gemeente Best
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SCB oeververvanging Traject 4 Oude Rijn 2019 - 2021 - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie duurzame warmte en koude voor WKO-ring Turfmarkt e.o. dit is een onderdeel van het programma EnergieRijk Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Aanleggen...
Lees verder

Opmaak, druk en verspreiding van de Stadskrant in Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kranten, vaktijdschriften,...
Lees verder

Vervangen houten bruggen voor betonnen bruggen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2019...
Lees verder

Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019 - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2099 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10100032253 Dienstencentrum (BD) Ondersteuner Product Owner - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitzendkrachten - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

Niet-openbare Europese aanbesteding Digitaal gezinsplan ten behoeve van de Zuid-Limburgse gemeenten - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder