zondag 13 oktober 2019

Informatiemarkten over tijdelijk handelingskader PFAS

VNO-NCW
Informatiemarkten over tijdelijk handelingskader PFAS
Op 31 oktober en 4, 5 en 8 november organiseert het ministerie van IenW informatiemarkten over het tijdelijk handelingskader PFAS. Het handelingskader moet de stagnatie in verzet van grond en baggerspecie waar mogelijk opheffen. Milieu & ruimte
Lees verder