dinsdag 1 oktober 2019

Handel & Transport Gateway vervangt Digipoort Handel & Transport

Handel & Transport Gateway vervangt Digipoort Handel & Transport
In 2020 neemt de Douane van Logius het elektronische berichtenverkeer over voor de logistieke stromen en de Single Window stromen tussen bedrijfsleven en overheid. De Digipoort Handel & Transport wordt dan vervangen door een nieuwe voorziening: de Handel & Transport Gateway (HTG). Het berichtenverkeer verandert hierdoor inhoudelijk niet. Bedrijven krijgen wel te maken met technische aanpassingen, vooral in IP-adressen en e-mailadressen.
Lees verder

Controle op registratie douanevertegenwoordigers
Doet u douaneaangifte voor iemand anders als direct of indirect vertegenwoordiger? Dan moet u daarvoor bij de Douane zijn geregistreerd. Vanaf 1 oktober 2019 wordt in AGS gecontroleerd of u bent geregistreerd als toegelaten douanevertegenwoordiger.
Lees verder

Uitvoeraangifte: exporteur moet in Unie gevestigd zijn
Vanaf 1 december 2019 mag u in vak 2 van de uitvoeraangifte alleen een exporteur vermelden die in de Unie is gevestigd.
Lees verder