maandag 30 september 2019

Zorgsector opnieuw koploper datalekmeldingen bij AP

Zorgsector opnieuw koploper datalekmeldingen bij AP
In de eerste helft van 2019 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 11.906 meldingen van datalekken. Het gaat om ongeveer 2.000 meldingen per maand. Als deze trend zich voortzet dan verwacht de AP voor heel 2019 een stijging van 14 procent ten opzichte van 2018. De meeste datalekken worden opnieuw gemeld door de zorgsector. De AP geeft zorginstellingen daarom tips om een aantal veel voorkomende typen datalekken te voorkomen.
Lees verder

AP stelt geen onderzoek in naar opslag medische gegevens in cloud
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet geen aanleiding tot het instellen van een nader controlerend onderzoek naar eventuele overtredingen van de AVG door MRDM bij de opslag van medische gegevens op een cloud platform. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die afkomstig zijn van Nederlandse ziekenhuizen. Over de werkwijze van de organisatie zijn publiekelijk vragen gesteld. De privacytoezichthouder heeft hierop informatie ingewonnen bij MRDM.
Lees verder