maandag 23 september 2019

Verken Duitse markt op de Internationale Grüne Woche 2020

Verken Duitse markt op de Internationale Grüne Woche 2020
Wilt u de Duitse markt betreden en de Duitse consument leren kennen? Of wilt u uw netwerk in de agro- en foodsector uitbreiden? Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Europees Parlement bespreekt Brexit en aanstelling Lagarde
Tijdens de eerste plenaire sessies sinds het zomerreces heeft het Europees Parlement (EP) onder andere gesproken over een update over de huidige stand van zaken rondom Brexit en de formele aanstelling van Christine Lagarde als hoofd van de Europese Centrale Bank. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Handreiking richt zich op arbomaatregelen uitzendwerk
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de nieuwe handreiking Uitzendwerk gepubliceerd, die specifiek gericht is op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten. Sociale zaken
Lees verder

Tips helpen werkgevers om personeel financieel fit te houden
Het platform Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen, heeft een tipreeks gemaakt met korte tips voor werkgevers hoe zij personeel financieel fit kunnen krijgen en houden. Sociale zaken
Lees verder