zaterdag 7 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Uitvoering van Assessments en Selectiegesprekken door psychologen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verzekeringsmakelaar VU - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestek 2291 N324 traject 115 wegvak km 3.081 - km 6.550 Nijmegen - Grave - Provincie Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-09-2019...
Lees verder

Integrale studentondersteuning (vh. schoolmaatschappelijk werk) - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Stichting Baasis, EU Aanbesteding Leermiddelen - Bestuurs- en administratiekantoor Stichting Openbaar Onderwijs Baasis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe...
Lees verder

Raamovereenkomsten ten behoeve van levering ICT Hardware - Stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe NL131 |...
Lees verder

Assessment of Effectiveness and Cost-Effectiveness of CAR-T Treatments for Treating DLBCL in clinical practice using RWE - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

HRM- en Salarisapplicatie gemeente Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaak en Glasbewassing - Hogeschool Rotterdam - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Abonnementenadministratie Vakliteratuur - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gedragswetenschapper - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Selectie, implementatie en onderhoud/beheer van een nieuw Dossier- en registratiesysteem - Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bestek 2297 Aanpassen fietsoversteek bocht Babberich N336 en N812 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2326 Asfaltonderhoud Nieuw Milligen - Apeldoorn N344 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afkondiging gegunde opdrachten DAS Stichting RIJK / OVER-Gemeenten periode 01-07-2019 t/m 30-09-2019 - OVER-gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Femtosecond Laser Machining System - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Inhuur Flexibele Arbeidskrachten (IFA) - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Digitale handtekening en mandateringsregister - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Certificatiedienst voor...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Tijdelijke huisvesting Hoef & Haag - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie vergunningenapplicatie parkeren en verblijven (obv Common Ground) - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Europese Aanbesteding Instandhouding Rekencentrumhardware SVB - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Caucasus connectivity 2019 - G√ČANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening en PMO - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

WMO hulpmiddelen 2020 e.v. - Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meerstad, De Zeilen – Grondwerk fase 2 (nieuw) - Grondexploitatiemaatschappij Meerstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Meerstad, De Zeilen – Grondwerk fase 2 - Grondexploitatiemaatschappij Meerstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-09-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL...
Lees verder

Renovatie Openbare Verlichting Gemeente Hof van Twente Batch 3 - Gemeente Hof van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Archiefdiensten UWV 2019 - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A0-reclame - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Sport- en Tentamencentrum SeTC Universiteit Leiden - Opdracht Architect - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Crew catering ESC 2020 - NOS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst beheer & onderhoud gemalen - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure voor de levering van Standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde dienstverlening. - Reclassering Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Contract Functioneel Onderhoud Openbare Ruimte (CFOOR) 2019 - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Duiktrucks - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Fietsviaduct N295 Tradeport Noord - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sport- en Tentamencentrum SeTC Universiteit Leiden - Opdracht Adviseur E&W-installaties - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

19442 Tijdelijke huisvesting DMO/JIVC Marinecomplex te Den Helder - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Projectleider kwaliteit Jeugd - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BI.2018.540 Renovatie Stedelijk Museum - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Implementatie en serviceverlening van Microsoft Dynamics 365 ten behoeve van Zuyd Hogeschool - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Afvalinzameling, compostering en milieustraat gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mangelstraat t.b.v. Ergon Textieldiensten - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant...
Lees verder

RFI Electrolysers - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektriciteitsdistributie
Lees verder

Constructief onderhoud N570 - Oosttangent Noord - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet-openbare aanbesteding onderhoud bouwkundige Elementen LVNL (template 23/8/2019) - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31126912: Groot onderhoud A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23, OOST-NEDERLAND NL2,...
Lees verder

Medewerker parkeren 2 fte - cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aannemer t.b.v. de nieuwbouw LAB42 - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf Technische preventiemaatregelen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Eigendommenverzekering Gemeente Waddinxveen - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31146530: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van de vaarroute en buitenhaven van IJmuiden - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Transactiemail - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.n.v. N.V. Juva - N.V. Juva
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding voor de migratie en het verlenen van managed hosting & storage services t.b.v. de Diamant-groep - Diamant-groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Seinen - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding Managed Service Serverbeheer - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Power ESC 2020 - NOS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud en Schilderwerk - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Videoregistratie Onopvallende Surveillance (VROS) voertuigen - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Auto's: stationcars en sedans
Lees verder

Special Effects ESC 2020 - NOS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Alliander Aansprakelijkheidsverzekering 01/01/2020 - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

marktconsultatie financieel pakket - Gemeente Helmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: | CPV: Software en...
Lees verder

Aanbesteding Pulse Laser Deposition Setuo - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Projectleider Kosten en Financiering Kennis- en leerprogramma Aardgasvrije wijken - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Europese aanbesteding W-installaties (beheer, onderhoud, vervanging en technische adviesdiensten) - Conexus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder