vrijdag 6 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Nijmegen - Onderhoud Asfalt- en Markeringswerkzaamheden - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Postdiensten - Regionale Belasting Groep
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Wasserijdiensten - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestek 1707, voor het onderhouden van bomen Kloosterveen 2019, provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BI.2019.555 Brandverzekering - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prolander. Het uitvoeren van hydrologische PAS-maatregelen en biodiversiteit Bargerveen - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2147 Ontbrekende Schakel N316 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

W&E Installaties (beheer, onderhoud, vervanging en technische adviesdiensten) - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering en het onderhouden van één (1) Telescoop hoogwerker tbv Korps Marine Brandweer CZSK - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Veghel (SKIPOV)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Levering inclusief Onderhoud drie (3) Tankautospuiten - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme drankautomaten - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meerjarig partnerschap voor het integrale ketenbeheer voor de levering van schoonmaakmiddelen, materialen en machines voor de reguliere schoonmaak door de afdeling Schoonmaak van het Facilitair Bureau van de Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Managed LAN (Local Area Network) - Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A3.465 2018 Centrumroute, tracé Hooigracht - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Marktconsultatie Duurzaam Regionaal Wagenpark Arnhem Nijmegen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Ondersteunende diensten voor...
Lees verder

PCBO Amersfoort - Openbare EU aanbesteding touchscreens - Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam: renovatie gebouwen B en C inclusief uitwerken VO+ - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

RVB BOEI (vervolg)inspecties t.b.v het COA - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamcontract realisatie iVRI gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure print-, kopieer- en scanapparatuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo (OGVO) - Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Preferred suppliers asbest en sloopwerkzaamheden - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2019...
Lees verder

Joint Research Centre Zeeland te Middelburg - installaties - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Joint Research Centre Zeeland te Middelburg - casco - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gebouwen voor...
Lees verder

Joint Research Centre Zeeland te Middelburg - buitenschil / gevel - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Gebouwen...
Lees verder

Gunningen DAS WerkenInGelderland, 1 juni 2019 t/m 31 augustus 2019 - Stichting Werken in Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Verwerking Grof Huishoudelijk Afval - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van een Infrastructure as a Service (IaaS) - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur flexibel personeel: Payrolling en bemiddeling/Uitzenden - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31145299: Functiereconstructie Besturingssystemen SVKO - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2019 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34, NEDERLAND NL |...
Lees verder

A3.601 2018 ROK Groenherstel- en omvormingen Gemeente Leiderdorp - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervoer Versis (basispunt 1 Beneden-Leeuwen en basispunt 4 Tiel) - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal onderhoud wijk 5,6,7,13,14 en integraal onderhoud wijk 9 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Regio Zuid - Raamovereenkomst adviesdiensten opwaardering Maaslijn - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten 2020 - 2024 - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

9-D-14548-19: De beste Taaltrajecten brengen je verder in de Regio Rijnmond - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31147439 Onderzoek en Monitoring - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Arbodienstverlening - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud gebouwen (Gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2019...
Lees verder

Landelijk - Levering wagenpark - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst 76mm en 26,5mm munitie (871.19.7936.02) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats...
Lees verder

Levering Laptops en aanverwante artikelen - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandstofpassen - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Voorbelasting en kadewerk Noord-Willemskanaal - provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

MARKTINFORMATIE Amersfoort - Westelijke ontsluiting WOA - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31146564: project Civiele Werkzaamheden Krammersluizen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Archeologische opgraving businesspark Ter Borch, Eelderwolde - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL...
Lees verder

Gemeente Scherpenzeel - Open house hulp bij het huishouden - Gemeente Scherpenzeel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van Gemeente Lansingerland - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie digitalisatie en integratie technische tekeningen Zr. Ms. Rotterdam - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Grondverkoop locatie Tienvoet Heinenoord - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-02-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Reinigen en hydrofoberen van beton(werk) - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Europees openbare aanbesteding e-HRM systeem - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Consulent Instroom- en daklozenteam (2) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Promotioneel drukwerk - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst voor inhuurkrachten afdeling Werk, Inkomen en Zorg - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Circulaire afvalunits - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling met...
Lees verder

Consulent Instroom- en daklozenteam (1) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Medewerkers Jeugdprofessional Extra (2) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Medewerkers Jeugdprofessional Extra (3) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Mediabureau - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Prijsvraag Samenwerking voor kilometerreductie - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Track en Trace oplossing inzake Smart Hospital - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Tynaarlo - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe NL131 |...
Lees verder

A08.9 2019 Levering strooizout - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud en Aanschaf BHV-middelen - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

TEASEc - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Transportinstallaties - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Bovenregionale Tender GI taken Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) Noord-Brabant - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Adviseur Processen en Rapportage - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Uitgebreide Gevaren Regio Achterhoek - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging ICT voorzieningen: gemeente Boxmeer - Gemeente Boxmeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangen VRI’s - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Eigen Risicodragerschap WGA - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133 |...
Lees verder