donderdag 5 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Prolander. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier De Drie Polders - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU Schoonmaakonderhoud Stichting Op Kop en Stichting Samenlevingsscholen - Stichting Op Kop, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

AI 2019-0494 Bouwkundige opname kademuren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

AI 2019-0496 Inmeten terrein kademuren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

AI 2019-0493 Asbest- en Chroom VI onderzoeken kademuren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

AI 2019-0497 Proefsleuven kademuren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

KVK - Huisvestingsdienstverlening - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Midden-Groningen - ICT-Hardware en mobiele apparaten - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop fiets- en voetgangersgegevens - De Minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend als aankoopcentrale voor het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens, hierna te noemen NDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Oracle beheer - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Overeenkomst Transport Vloeibaar Zuiveringsslib HDSR - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Slim verduurzamen van gemeentegebouwen - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-10-2014 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Brand (Uitgebreide Gevaren) Verzekering gemeente Midden-Drenthe - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van ICT hardware voor het onderwijs van de Stichting Onderwijsgroep Galilei - Stichting Onderwijsgroep Galilei
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Negotation procedure without prior notice Closed-cycle cryostat - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ziekenhuisverplaatste zorg van prothesen en orthesen - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ecoduct Teverenerheide - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoeren leerlingenvervoer gemeente Texel - Gemeente Texel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Metaalzouten en overige chemicaliƫn - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verdiepend onderzoek AVG voor de toepassing van Personal Health Train in de zorg - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Brandstof - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Markttoets Hoog Soestdijk, postcode gebied 3761 - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Haagse collectieve zorgverzekering voor minima - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Ongevallen-...
Lees verder

Provincie Noord Brabant - Afvaldienstverlening - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.13.2019 Aanbestedingsprocedure Koop en levering vrachtauto met autolaadkraan - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeenten Baarn, Bunschoten en Woudenberg - Open house hulp bij het huishouden - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw en renovatie Museum Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Regio NoordOost - BBV Zwolle - Emmen - Groningen D-002956 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Surveillanten, uitzenddiensten, pay-roll, studenteninzet, (B)WW en participatie - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering van medische laboratoriumdiensten en aanverwante dienstverlening - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Kwaliteitsmeters afvalwaterzuiveringsinstallaties (DIG-10516) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

inhuur zuigwagens bilgewater - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie de levering en het onderhoud van pompen, vijzels, mengers en aandrijvingen - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Veiligheidsadvies - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kwaliteitsmedewerker - Cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Werving en Selectiebureaus t.b.v. Stichting Avans - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Elektrisch wagenpark Gemeente Zuidplas - Gemeente Zuidplas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding levering van leermiddelen t.b.v. De Nieuwe Veste - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van kantoorartikelen - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen - Hardware - Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31150222:Raamovereenkomst Reparatiewerkzaamheden vermoeiingsscheuren stalen bruggen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

e-HRM systeem Almeerse Scholen Groep - Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BHV en aanverwante dienstverlening - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reiniging- en Inspectie Riool gemeente De Bilt - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Veilingen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market and Counterparty Credit Risk model expertise - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

6 Linacs versnellers c.a.* voor online adaptieve radiotherapie (* c.a. : cum annexis, om interoperabiliteit met bestaande systemen te garanderen) - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

OBN-2017-85-LZ Behoud en herstel van hoogveenbossen - Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaak en Glasbewassing - Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Almelo en omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2019 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Zee-Zevenaar - Betononderzoek fase 2 - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICT-Beheer - Stichting Palludara
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verzekering voor wagenpark en werkmaterieel - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangen houten bruggen voor betonnen bruggen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Telecommunicatievoorziening - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaliseren schatkistbankieren - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Groot onderhoud Gondel 10 t/m 15 en 17 - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

11000015301 - NFI - Systeembeheerder - Nederlands Forensisch Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Levering Energie 2020 & 2021 (met optiejaren) - Eemsdeltacollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting 2020 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Reseller standaard software - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud & Renovatie Openbare Verlichting gemeente Rhenen 2020-2024 - Gemeente Rhenen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Junior Adviseur Netwerk Inventarisatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Junior Adviseur Netwerk Inventarisatie (1) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder