woensdag 4 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Market consultation Fuselage trainer C-130 H-30 Hercules - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Aanbesteding onderhoud elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties Da Vinci College te Dordrecht - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Werkplekapparatuur - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemalen inspectierondes 2019 - 2022 - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaliseren schatkistbankieren - Ministerie van Financien
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

N605 Randweg Boekel - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

AI 2018-0403 Nader Technisch Onderzoek (NTO) bomen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Event beveiliging - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

OLP Saam Scholen i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting Saamscholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Legionellapreventie en beheer - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering elektrotechnische materialen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tandheelkundige artikelen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Soa laboratoriumdiensten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1,...
Lees verder

Soa laboratoriumdiensten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Gasloos provinciehuis Groningen - provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouwmanagement vernieuwing Montessori Lyceum Amsterdam - Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-D-06321-19: Toegankelijke Taaltrajecten voor ontwikkeling, gezondheid en werk - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IJM050.60696 Regulier Onderhoud Grienden - Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Sociaal medische advisering - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-03-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aankondiging gegunde opdrachten DAS voor CVO groep Q2 2019 - "Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Module Digitaal leerplatform - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2099 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Energie en...
Lees verder

Geotechnical Soil Investigations for Ten Noorden van de Waddeneilanden Wind Farm Zone (TNWWFZ) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering voor de Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Liftonderhoud - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gemeenten Baarn, Bunschoten en Woudenberg - Open house hulp bij het huishouden - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Billboards gemeente Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

TESt Lane Analysis Mobile - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Computeruitrusting en...
Lees verder

Marktconsultatie Nanocoatings schepen Koninklijke Marine - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422...
Lees verder

Provision of AKI NUCLEAR (Notified Body) Services for Nuclear Pressure Equipment - Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

17239175 EU Publicaties Vervoer Gevaarlijke Stoffen (PVGS) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ante, Stichting voor Openbare- en Samenwerkinggscholen i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Ante, stichting voor openbare- en samenwerkingsscholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Programma Fietsparkeren civiele werkzaamheden - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Medische Advisering SD e.a. - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland...
Lees verder

Warme dranken oplossing - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

CSTR/STLPR Systems (PDU's: Continuous Stirred Tank Reactor en Single Tube Liquid Phase Reactor) - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL...
Lees verder

GGZ expertise - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Enterale voeding Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouwteam Renovatie Kiltunnel Dordrecht - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Zuid-Holland...
Lees verder

Vereniging Rehoboth - Schoolvereniging Rehoboth
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf, stemmen en onderhoud incl. renovatie vleugels en piano's - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Relinen van het riool - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Uitvoering van Assessments en Selectiegesprekken door psychologen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

High Performance Computing - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Accountantsdiensten - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dierenasiel gemeente Ede - voorgenomen gunning - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OLP Stichting Codenz i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Dronten-Zeewolde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wasserijdienstverlening - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schilderwerkzaamheden - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-09-2019...
Lees verder

Aannemer voor Bouwteam Dialogue Centre - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Zonnepark 'de Punt' te Barendrecht - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Marktconsultatie Haagse collectieve zorgverzekering voor minima - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Ongevallen-...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zee-Zevenaar - Beheer en onderhoud 25kV - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Stichting VO Zeeuws-Vlaaderen - Hardware - Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS Kwalificatie Rietland maaien - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Seinen - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior Informatiearchitect Gemeentelijk Gegevenslandschap - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder

Landelijk - Afscherming laagspanningscomponenten - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Het leveren van een achterlader - Gemeente Texel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder