maandag 30 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Aanprakelijkheidsverzekering - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie leeropstelling warmtepompen, zonneboilers, zonne energie en expirimenteersets - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder