dinsdag 3 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering van zware afvalinzamelvoertuigen - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Interactieve schermen voor onderwijsdoeleinden - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Woon werk vervoer medewerkers AM match - AM match
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitzendkrachten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421...
Lees verder

Marktconsultatie Detecteren van drugs en contrabande t.b.v. de Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De offshore assets (inclusief dekking voor 'Cost of Well Control & Seepage & Pollution'), alsmede de Algemene Aansprakelijkheid van EBN B.V. ingaande 1 juni 2019. - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

De brandverzekering van EBN B.V. met betrekking tot de onshore property polis ingaande 1 juni 2019. - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanschaf van 3 tractoren tbv de gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Meubilair - Stichting SiNTLUCAS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

MMR vaccines 2019 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Station Groningen - Herstel Perronkappen Fase A - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2019...
Lees verder

WFRL-11-13765 Software - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkeling Gertrudisboulevard 225 - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

11000015303 NFI Software Developer / Scrum Master - Nederlands Forensisch Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Administratiesysteem JMO - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10800000298 JustID Oracle senior ontwikkelaar - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beleidsdoorlichting artikel 11 uitvoering en evaluatie Wet SUWI 2015-2020 - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

17232 Realisatie Parkeergarage NCIA-Complex te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hosting DSU - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering brandstof - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding inhuur flexibele arbeidskrachten - Stichting Het Nieuwe Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Frontoffice Hardware - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Doc.29 Ontwikkelen rekenmethode Regionale Luchthavens - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeentepolis - Halte Werk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Programma Doortrappen in de (vervoer)regio Amsterdam - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf Oracle Data Appliance - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Treatment Planning System (LUMC/HMC/Haga ziekenhuis) - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie infuuszakken vulmachine (robot) - VU medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische apparatuur,...
Lees verder

Hosted centrale telecommunicatie omgeving - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Media - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brand (Uitgebreide Gevaren) Verzekering gemeente Zwolle - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211, NEDERLAND NL |...
Lees verder

het verzorgen van arbodiensten - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Geautomatiseerde ondertitelingssoftware - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling met...
Lees verder

Fotografie - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Assessment CMV-experts - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie leeropstelling warmtepompen, zonneboilers, zonne energie en expirimenteersets - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie leeropstelling warmtepompen, zonneboilers, zonne energie en expirimenteersets - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Opschonen bouwdossiers gemeenten Dinkelland en Tubbergen - Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

"Open House" Beschermd wonen vanaf 2019_toetredingsmoment januari 2020 - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groningen...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van drankenautomaten en het leveren van consumpties en supplies. - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering 22 GWh (duurzame) elektriciteit per jaar in de jaren 2022 en 2023 - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Security ESC 2020 - NOS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Evenemententenmiddelen incl. bijbehorende dienstverlening - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie: Auditdiensten t.b.v. Baseline Informatievoorziening Overheid en Algemene Verordening Gegevensbescherming - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Auditdiensten
Lees verder

bestek 19-14: Woonrijp maken 'de hoogt'te Wouw. - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-10-2019 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

EA Telefonie - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

10800000390 JustID Senior projectmanager - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Station Gouda - Realisatie onbewaakte fietsenstallingen 2022 R-539100 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Netwerkcomponenten, Servers en Storage - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Media inkoop offline (perceel 1) en Advies online media (perceel 2) - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nijmegen - Onderhoud Rioolgemalen en Fonteinen 2020 - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Laboratoriumonderzoek SOA en Reizigers en bijbehorende dienstverlening - GGD Noord- en Oost-Gelderland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Wagenparkverzekering - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Afvaltransport- en verwerking Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Learning Management Systeem Hogeschool Rotterdam - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Open house 'Huishoudelijke Hulp' 1e toetredingsmoment - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groningen...
Lees verder

Rioolvervanging Hof van Delft fase 1 noord - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Onkruidbeheersing verhardingen, Maasgouw - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4, Limburg...
Lees verder

Warme dranken - Stichting Pantar Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie ARBO dienstverlening - Gemeente Breda
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Aanbesteding Beveiliging en receptiediensten - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Station Groningen - Herstel Perronkappen Fase A - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Hogeschool Inholland - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

SAKS- Openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening - Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering voor de Stichting ROC Da Vinci College - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie duurzame warmte en koude voor WKO-ring Turfmarkt e.o. Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoeren van Sanger Sequencing, fragmentanalyses, next- en third generation sequencing - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pick-Ups - Gemeente Diemen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Gemeentepolis voor minima Concessieovereenkomst voor Sociale en andere specifieke diensten - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Gemeenten Hardenberg en Ommen - Open house procedure - Maatwerkvoorzieningen Wmo - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Onderhoudsbestek groenverzorging, afvalbeheersing & raamovereenkomst reconstructie groenvoorziening - SED Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties - Museum en Depot - Stichting Stedelijk Museum Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31142017: Opwaardering Twentekanalen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Brokersrol voor Enexis Opleiding & Coaching 2020 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Medisch meubilair Defensie - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Junior Developer - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Nieuwbouw Sportcentrum Zaltbommel - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Kantoor- en lesmeubilair - Alfa-college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Sportcomplex Het Baken Zeewolde - Gemeente Zeewolde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder