zaterdag 28 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Transport van reststoffen afvalverbranding - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Hervormde Scholen De Drieslag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herbestemming voormalig museumpand van Bommel van Dam - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

2019-05 Onderhoud Openbaar Groen "Plus" gemeente Moerdijk 2020 en 2021 - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2019...
Lees verder

Leveren en plaatsen van (semi-) ondergrondse containers en een containermanagementsysteem voor Midwaste leden - Coƶperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering per 1 januari 2020 - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Digitale Pathologie - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vervoer Decors en technische materialen t.b.v. theaterproducties - Stichting Het Nationale Theater
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ziekteverzuimverzekering - Stichting Het Nationale Theater
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Drenthe NL133 |...
Lees verder

Veerdienst gemeente Tiel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31151099 - Onderwater geluidsmetingen en passieve akoestische monitoring van bruinvissen tijdens de bouw van het Borssele windmolenpark - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Stichting Teylingereind
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brandstoflevering via passysteem Barneveld en Ede - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderwijscatalogus (PIM) - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Informatie adviseur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Transport van vloeibaar slib - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Secundair Bluswatersysteem - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de uitvoering van schoonmaakdienstverlening en glasbewassing - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Mobile Devices en toebehoren GU 2.0 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31147108: Marktconsultatie Supervisie RK&V A27HH - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Twee toezichthouders brandpreventieve taak - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf mobiele graafmachine - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontmanteling hennepkwekerijen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud klimaatinstallaties Defensie locaties (marktconsultatie) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en...
Lees verder

Reconstructie Rembrandstraat - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vormgeving en copy gemeente Stein - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31153270 Casus Markermeer/IJmeer DigiShape - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Realisatie herbestemming Christus Koningkerk - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A3.618.2019 C Constructeur binnenzwembad-ijshal De Vliet - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbeheer Gemeente Veere - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Herinrichting Rijnstraat en Turfmarkt - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-10-2019...
Lees verder

A3.618 Installatieadviseur E&W ijshal en binnenzwembad De Vliet - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountancy diensten - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Inhuur facilitair projectleiders verhuizingen - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groenonderhoud Hoofdkantoor en Rioolwaterzuiveringen - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Offerteaanvraag Wmo Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Offerteaanvraag Specialistische jeugdhulp, segment B Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Realisatie vervangen spoorbrug Bleiswijkervaart K-006022 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Hogeschool voor de Kunsten/HKU
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding levering, installatie en onderhoud mobiele data terminals - Ambulance Amsterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Viskade aan de Halkade - Gemeente Velsen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-10-2019...
Lees verder

Groenonderhoud en maaiwerkzaamheden - Stichting Beheer "Borchwerf II"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud en support Web Content Management Systeem (WCMS) met bijbehorende dienstverlening - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding Hulp bij het Huishouden - Gemeente Montferland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Char Development and Settlement Project Bridging - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Gebouwgebonden Technische Installaties 2020 - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking van grof en fijn huishoudelijk restafval - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding levering administratieve diensten en systemen voor SKOSS - Stichting Katholiek Onderwijs Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding ontwerpteams Stichting BOOR - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

129436 NU RijnIJssel - Projectmanager - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding ontwerpteams Stichting BOOR - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Formuleren NTA 2.0 IFD (beweegbare) bruggen - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Brandverzekering - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m september 2019 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur ondersteunende processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding collectief Wmo vervoer gemeente Smallingerland - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m september 2019 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 61118 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur primaire processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

'Onderhoud rioolgemalen en drukriolering 2020-2021 gemeente Heumen' - Gemeente Heumen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA WA- en Goedwerkgeverschap verzekering provincie Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Medewerker financiƫle administratie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Opdrachtverlening herstel- en onderhoudswerkzaamheden lichtkunstwerk Peter Struycken - Stichting Het Nieuwe Instituut
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Contractmanager project 'Tram Maastricht Hasselt'. - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder