vrijdag 27 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Mobiliteit Evenementen gemeente Tiel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verbandmiddelen, Pleisters en Folies - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst m.b.t. Inspecteren en repareren van binnenstedelijke kademuren - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Strategisch organisatieadvies, transformatie en implementatie - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren van Audiovisuele middelen en aanvullende dienstverlening - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beheer en ontwikkeling Portalendomein LVNL Website - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De uitvoering van werken inzake WB21 knelpunten en assets - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

SOLO Leidingwerkzaamheden PWN gebied Midden - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

6-D-90009-19 Marktconsultatie communicatiemiddelen BHV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Communicatie-uitrusting
Lees verder

EA keukens Newtonbaan - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

6 Linacs versnellers c.a.* voor online adaptieve radiotherapie (* c.a. : cum annexis, om interoperabiliteit met bestaande systemen te garanderen) - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanschaf waterglijbaan zwembad De Meermin gemeente Steenbergen - Gemeente Steenbergen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Basismobiliteit Noord-Veluwe routegebonden vervoer - Gemeente Elburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

RAW-Raamovereenkomst t.b.v. conserveren van lichtmasten in Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Fire Buckets - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitale werkplek gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Aanboor en stoppel fittingen - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Collectieve zorgverzekering minima gemeente Gennep - open house - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2024 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitnodiging Marktinformatiedag Rapid Circulair Contracting "Herinrichting A348, onderhoud Middachterbrug" - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Civieltechnische en...
Lees verder

markconsultatie E-depot - Gemeente Helmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Groot onderhoud sportvelden ABG-organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

CSG Het Streek te Ede - Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Marktbijeenkomst Living Lab Monitoring en Sensoring gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Technische...
Lees verder

Vraagafhankelijk vervoer en callcenter Valleihopper - Regio Food Valley
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Marktconsultatie Zonnepark Hoek van Holland - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Zonnepanelen
Lees verder

Reconstructie Beekhoverstraat en Irenelaan te Geleen - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA ERD-verzekering Stichting SIPOR - Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

WGA ERD verzekering ten behoeve van Stichting H3O - Stg H3O v Christelijk Peuterwerk Kinderopvang, Primair en Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bemensing Sociaal Team - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Europees openbare aanbesteding Brandverzekering - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van Multi-tools - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Server Hardware - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Accountantsdiensten t.b.v. Gemeente Molenlanden - Gemeente Molenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Accountantsdiensten t.b.v. Gemeente Molenlanden - Gemeente Molenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Bouw en beheer website ProRail.nl - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ante, Stichting voor Openbare- en Samenwerkinggscholen i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Ante, stichting voor openbare- en samenwerkingsscholen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inzameling en verwerking oud papier en karton gemeenten Altena en Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie derde onderwijsgebouw Wageningen campus - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

030-2018 Raamcontract reinigen en inspecteren riolering - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen gemeente Deventer - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212, NEDERLAND NL...
Lees verder

flexibele schil ICT servicedesk en werkplekondersteuning - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109076 Marktdialoog Groen & Grijs - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhoud van...
Lees verder

Hulp bij het Huishouden (HbH) gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109077 Marktdialoog W&E - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhoud van...
Lees verder

Kunstcollectieverzekering Dordtse Musea - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Tholen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Uitbreiding en renovatie van het hoofdgebouw van het NATO Communications and Information Agency-complex te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-02-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw Aeres Hogeschool Almere - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Platform arbeidsmarktcommunicatie en promotie regio Kop van Noord-Holland - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Financiƫle expertise pensioenen en verzekeringen - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-D-00830-19: Verlenen van Sleepdiensten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Abonnementenbeheer - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Tuneable Small Form factor Pluggable transceiver - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

WGA ERD verzekering PCBO Leeuwarden - PCBO Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Onderhoud E-Installaties INNOVO - Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL...
Lees verder

Gemeenten Regio Utrecht - Europees openbare aanbesteding Inhuur personeel vanaf schaal 9 - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitnodiging deelname Purple Nectar 2020 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Militaire...
Lees verder

10100032451 DI&I Projectleider - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Warme drankenvoorziening - Stichting Autoriteit Financiƫle Markten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-L-17636-19: Het leveren van werktuigdragers - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

gym- en zwemvervoer Hardenberg en Ommen - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pantar - Levering Gas 2020 incl. optiejaren 2021 en 2022 - Stichting Pantar Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realistisch Oefenen t.b.v Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ingenieursdiensten Westergouwe - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toetredingsronde 1-2019 Open house inkoopprocedure voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

inkoop van Beeldmateriaal - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Selectie ontwerpteamleden renovatie Langezijds Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Toetredingsronde 2-2019 Open house inkoopprocedure voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Drukwerk - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Webhosting - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder