donderdag 26 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Bodemonderzoek speelplekken - Omgevingsdienst Haaglanden *
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud watergangen en ecologische verbindingszones 2020-2022 District Boven Aa - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

LC-MS Automaat - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31149705: Bulk Wegenzout perceel Utrecht 2019-2020 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud en beheer van de buitenterreinen provinciale gebouwen Provincie Limburg - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Brandverzekering Gemeente Maasgouw - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, installatie en onderhoud parkeerautomaten - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

EA ICT Infrastructuur - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Haarlem Waarderpolder - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

Inspecteren en keuren van hijs-, hef- en valbeveiligingsvoorzieningen - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding levering Hardware en randappratuur - Blosse
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het verwijderen van milieuverontreiniging op wegen en bermen en calamiteiteninzet in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accessoires werkkleding - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medewerker Publiekscontacten op oproepbasis 4 FTE - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Buckystatieven Kinderradiologie - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Open House: Overeenkomst Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning 2020 - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groot onderhoud wegen 2019-2022 - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-09-2019...
Lees verder

Grootschalige armatuurvervanging Gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ambulance rit administratie en facturatie - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Het leveren en plaatsen van ondergrondse containers - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Wielen ten behoeve van de Rotrappen in de Maastunnel - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wielen, onderdelen en...
Lees verder

Callcenter vraagafhankelijk vervoer AVAN - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Verkeersregelinstallaties voor de gemeente Amersfoort, Soest en Leusden - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SPO Utrecht - OLP - SPO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Deelplan 7 Westpolder/Bolwerk Woonrijp Maken fase 3 te Berkel en Rodenrijs - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Euro NCAP testing - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

10100031124 - BD/DC - Servicedesk Medewerker - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zee-Zevenaar - Beheer en onderhoud 25kV - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meetwagenpark TMO - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architect- en constructeursdiensten voor nieuwbouw II Tilburg University - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

N358 de Skieding Fase 1 - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeenten Regio Utrecht - Europees openbare aanbesteding Inhuur uitzendkrachten t/m schaal 8 - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Afvalmanagement - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Trajecten zelfstandig ondernemerschap - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Volwasseneducatie Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nieuwbouw KC Vredenburg te Arnhem, architectenselectie - Stichting Financieel Beheer Samenwoonscholen en Onderwijshuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Touringcar Groepsreizen - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal onderhoud buitenruimte Schothorst, Zielhorst en de Hoef 2020 t/m 2022 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud groenelementen Drimmelen - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WFRL-11-14783 Communicatie en vormgeving - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tijdelijke huisvesting Basis scholen Oost-Souburg Zuid - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Inhuur intermediair - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding levering energie voor de jaren 2020,2021 en 2022 (met optiejaren) - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Busreizen - Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Veiligheidskleding buitendiensten en afvalstoffendienst - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebiedscontract Kop van Noord holland - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 25-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-05-2014 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Ondersteuning Wmo gemeente Leeuwarden 2021 e.v. - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder