woensdag 25 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

HRM-systeem - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakdiensten 2019 - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wagenparkverzekering ten behoeve van Gemeente Het Hogeland - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Rijkspakket Basisaccommodatie 2 keukencomplexen inclusief eetzalen (20 Ft containers) - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering Mountain and Arctic Tactical tenten - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

11000015302 - NFI - Operator - Nederlands Forensisch Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering per 1 januari 2020 - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein Heron en Boezem Oost - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Levering Borstels veegmachines - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Promotioneel drukwerk - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Aankondiging van publiekrechtelijke vergunningverlening - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2018 | Plaats van uitvoering: Flevoland...
Lees verder

Europese Aanbesteding ICT-Hardware Stichting Albero - Alpha Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Stations Belevings Monitor - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Print- en kopieerapparatuur Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland - Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud sportparken 'De Bongerd' en 'De Doorbraak' te Barendrecht - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leveren en aanbrengen van speeltoestellen en kunstgrasvalondergronden - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kantoorartikelen - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327, NEDERLAND...
Lees verder

Marktconsultatie Uitrukkleding - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten GWW Gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie "Emissie loze inzamel- en transportvoertuigen - GAD Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en...
Lees verder

Aanbesteding Leerlingenvervoer, OMD Wmo vervoer (buiten de gemeente), OMD Jeugd vervoer en Regiotaxi vervoer - Gemeente Hof van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medische Advisering SD e.a. - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Raamovereenkomst ten behoeve van "Ondersteuning beleidsprogramma's Gezond en Veilig Werken" voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Senior Juridisch Adviseur (1) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst F54 B20 Biobrandstof - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

6-W-99102-19 MARKTCONSULTATIE Bouwopgave Onderwijshuisvesting Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Spectrometer - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Rijksbrede Beveiligingsdiensten ten behoeve van de Rijks Beveiligings Organisatie 2020-2024 - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2019-0056 Afvalinzamelingsystemen (AISA) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Bestek 2311 Kleinschalig Onderhoud kunstwerken - Provincie Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-10-2019...
Lees verder

Uitgebreide Brandverzekering gemeente Best - Gemeente Best
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

KSU - Openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AM19015 Onderhoud watergangen 2020-2022 Beneden Aa, Boekel-Laarbeek - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van Elektriciteit - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

10100031755 DGRR Senior adviseur bedrijfsvoering - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Realisatie nieuwbouw Mindlabs Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Uitnodiging deelname Purple Nectar 2020 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Radio-,...
Lees verder

Verbetering mobiliteitsketen: Werving, Selectie & Matching Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Maasheggen fase V - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Projectmanager detailhandel - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zee Zevenaar - Prestatie Gericht Onderhoud - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie: Inspecties van lichtmasten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Meet- en...
Lees verder

Herinrichting Dr. de Quayweg gemeente Gemert-Bakel - Gemeente Gemert-Bakel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-11-2019...
Lees verder

Postdiensten - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inspecteren en reinigen riolen gemeenten Heerlen en Landgraaf - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren bebording - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van de Gemeente Zandvoort - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

Nieuwe software ter vervanging huidige software - Stichting Nidos
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NFU aanbesteding ICD's en PM's nieuwe publicatie - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

115985 C001-postbezorging - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Vegetatie- en plantensoortkartering Wieden en Weerribben 2019 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nationale Aanbesteding, interim- en jaarrekeningcontrole boekjaar 2019 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwe besturing watersysteem WSHD - Uniformeren technische Automatisering - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Multifunctionele printers - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2019 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL...
Lees verder

EA Onderhoud Sprinkler installaties - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Joint Research Center Zeeland te Middelburg - casco, niet openbaar - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Gebouwen...
Lees verder

Ziekteverzuimverzekering - Stichting Het Nationale Theater
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Joint Research Center Zeeland te Middelburg - casco - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

10200033448 RvdK Ontwikkelaar brieven in DocSys - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ongevallen verzekering - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

11000015359 NFI Junior Java Software Ontwikkelaar (JrSO2) - Nederlands Forensisch Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervoer Decors en technische materialen t.b.v. theaterproducties - Stichting Het Nationale Theater
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Restauratieve voorziening ten behoeve van ASTRON - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

WW-Casemanagement - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Delivery and maintenance of Electric vehicles for sharing purposes - GoodMoovs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Levering Energie 2020 & 2021 (met optiejaren) - Eemsdeltacollege
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Monitoren met Telemedicine functie en Defibrillator - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Subsidieapplicatie Onderwijshuisvesting gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering voor 8 gemeenten in Zuid-Oost Brabant - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventief en Correctief onderhoud gebouw gebonden installaties - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur flexibel personeel: interne adviesfuncties/Sociaal Domein/Ruimte & Groen - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Exploitatie bushokjes en vrijstaande reclamevitrines - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder