dinsdag 24 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Transport en verwerking OPK Midden-Holland - Cyclus N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Logistiek Park Moerdijk Fase 1 - Havenbedrijf Moerdijk N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-10-2019...
Lees verder

Architectenselectie Kralingse Zoom - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aannemersselectie Nieuwbouw OBS Jules Verne - SPO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leermethode kappersopleiding inclusief inkoop haarwerken / leermiddelen - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Leermiddelen
Lees verder

AI 2019-0393 Vernieuwingsopgave kademuren Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmeren applicaties tbv Verkeersregelinstallaties - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inzet BHV t.b.v. (legerings)gebouwen Defensie - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging LED armaturen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Europese aanbesteding cateringdienstverlening bij Waterschap Vallei en Veluwe - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Institutional consultant and a business export coach for the Cashew sector in Cote D'Ivoire and Benin - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ITSM-FMIS - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen De Connectie / gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf Leica TCS SP8 WLL DLS - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Warme drankenautomaten - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Regio Zuid - Engineering zuidelijke spooraansluiting Chemelot Mauritsboog - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leveren 3 vrachtauto's - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beheer en onderhoud aan e- & w-installaties van huurpanden en bouwkundige werkzaamheden binnen huurpanden - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Onderhoud Elektrotechnische- en Werktuigbouwkundige installaties - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brand/eigendommenverzekering - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

010-2019 Vervanging openbare verlichting gebied 3 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND NL...
Lees verder

Magazine Gezond Idee - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VMBO Het Rijks Nijmegen - Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-12-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Campus VMBO Het Rijks & Joris Mavo - Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-06-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Integraal sociaal-medisch en arbeidskundig advies voor doelgroep Participatiewet - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-09346-19 De beste uitvoerder van (Re)-ïntegratie trajecten voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Installatie-adviesopdracht onderwijscentrum en UCG - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2018-0426 Raamovereenkomst maaiveldinrichting Overhoeks Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-12-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Nijmegen - Onderhoud natuurgras Sportvelden - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwmanagement vernieuwing Montessori Lyceum Amsterdam - Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Milieukundige Diensten - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Marktconsultatie Slidesharing - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Gebouwonderhoud E en W - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud sportparken en speelvoorzieningen Maastricht Sport - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lease van Vrachtwagens - Stichting Probiblio
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur van personeel in drie percelen - Algemene Rekenkamer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Architectenselectie Nieuwbouw Kompaan College te Zutphen - Stichting Achterhoek VO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Servers en Storage - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

E-Welfare IV-Dienstverlening - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kantoorautomatisering Omroep Gelderland 2019-2022 - Omroep Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-08-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Groenonderhoud gemeente Wormerland en Oostzaan - OVER-gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nationale prijsvraag inzake Veiligheid Innovatie Competitie 2019 (VIC 2019) - 'Smart Harbour Rotterdam' - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Bureaustoelen - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Kromslootpark - Zilverstrand - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

PRJ1013H HWBP Zuid-Beveland West bij Hansweert - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Contracteringstender 1: Wmo Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek 2020 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Bedrijfskleding, Persoonlijke Beschermingsmiddelen en Schoeisel - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding Karton voor Westrom - Westrom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422 |...
Lees verder

Warmtetransportsysteem Rotterdam - Leiden - Warmtebedrijf INFRA N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Europese aanbesteding Veldwerk Reisomvang - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud van de groenvoorziening in het beheersgebied Terneuzen en Vlissingen van North Sea Port Netherlands N.V. en Valuepark Terneuzen. - North Sea Port Netherlands N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare marktconsultatie Wmo Woonvoorzieningen - Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337, NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Afvoer gevaarlijk afval naar buitenland - Provincie Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten in verband met...
Lees verder

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - EA glasbewassing - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wassen van ramen
Lees verder

Drupal specialist - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Transport van reststoffen afvalverbranding / transport von Restmaterial M├╝llverbrennung - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Ontwikkeling en levering van een STM ATB voor ERTMS materieel - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Monitor aanpak huiselijk geweld - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering PMD-zakken - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

Contracteringstender 1: Wmo Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek 2020 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Contracteringstender 2: Wmo Maastricht-Heuvelland 2020 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Organisatie Fan Zone Euro 2020 Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Baggeronderhoud - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2019...
Lees verder

AI 2018-0258 Voorplein station Holendrecht te Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-09-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Contracteringstender 3: Begeleiding Jeugdhulp Zuid-Limburg 2020 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nalevingsonderzoek Nederlandse Corporate Governance Code - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitbreiding Campus Hogeschool Leiden - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Contracteringstender 4: Jeugdhulp Zuid-Limburg 2020 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Maatwerkarrangementen 2020 AANMELDINGEN - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Levering minicontainers en dienstverlening - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Museum en Depot - Stichting Stedelijk Museum Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nationaal Openbare Aanbesteding Vervanging Oevertraject 18 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Klein onderhoud aan rioleringen - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beschermd Wonen 2020-2022 - Aanmeldingsprocedure conform Open House - Gemeente Delft
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Coach Multiproblematiek (1) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Coach Multiproblematiek (2) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Afvaldienstverlening schoolbesturen Haarlem en omgeving - Stichting Spaarnesant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Systematische Reviews - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Businesscontroller Ruimte en Economie - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Jeugdprofessional (3) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Archieftaken gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland...
Lees verder

Uitvoering PAS / N2000 Veluwe - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Groenonderhoud gemeente Wormerland en Oostzaan - OVER-gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

RSG N.O. -Veluwe - Openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ZWN - Openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening - Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PCBOA - Openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening - Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PRIMOvpr - Openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening - Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Super-Resolution and Confocal Microscope - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud bomen Duiven en Westervoort - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voorselectie realisatiepartner voor project ''Kingsford Smithstraat'', Beverwijk - Stichting Woonopmaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Beeldrouteringsystemen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Waterketenplan - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL |...
Lees verder