zaterdag 21 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Publieke oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen - MRA-e - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Lekkerkerk Lorentzweg e.o. - herstraten en vervangen riolering - Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-08-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Integraalplan Bleiswijkse Zoom - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ROC Mondriaan - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

WGA ERD verzekering ten behoeve van Stichting Quadraten - Quadraten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

16.2019 projectleider revitalisatie regelkasten - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

CAR-verzekering tbv Gemeente Westland - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Defensie Innovatie Competitie 2019 (DIC 2019) - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Agro-Nutri Prijsmonitor ACM - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur tractie, personeel gladheidsbestrijdingsmaterieel inclusief automatisering voor gladheidsbestrijding - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Project Management Officer - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervanging Financieel Systeem - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Directie UAV & Toezicht diverse straten te Ransdaal - Gemeente Voerendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ontwerp en uitvoering reconstructie N224 Renswoude - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verwerking van huishoudelijk gft-afval en grof tuinafval - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Advies / Ingenieursbureau nieuwbouw Kralingse Zoom - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Studies and Technical Assistance for Reinforcing the municipal sanitation infrastructure, management of solid waste and economic development of the urban municipality of Mopti, Mali - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwteam demo-micro's en proevenloods Ge(O)zond Water - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2019...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening Eye Filmmuseum - Stichting Eye Filmmuseum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inrichten archiefdepot in Cultuur Historisch Centrum de Tiid in Bolsward - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Friesland NL125 |...
Lees verder

Tijdelijke veerdienst vervangend vervoer FVT Maastunnel - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Full service warme drankenvoorziening - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Verlichting Coenecoop - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-10-2019...
Lees verder

Teamco?rdinator / Senior financieel medewerker-adviseur - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

project management support - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kwartiermaker cultureel centrum Gastho?s - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider DuurzaamVenlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Klantmanager Werk en Inkomen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jurist omgevingsrecht - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regisseur toezicht - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Project Engineer Civiele Werken - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afkoppel Adviseur Civiel - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheerder Bomen - Gemeente Venray
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Consulent Werk en Inkomen - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider pilot veranderopgave inburgering - Gemeente Nederweert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Applicatiebeheerder - Gemeente Beesel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatiemedewerker - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WOZ medewerker - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Allround WOZ medewerker/WOZ taxateur - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenbeheerder - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verkeerskundig medewerker - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Klantmanager WMO (32-36 uur per week) - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanager wooningbouwversnelling - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmaleider Onweerstaanbaar Someren - Gemeente Someren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toezichthouder milieu/industrieel - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vergunningverlener agrarisch - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie BAG-oplossing - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding accountantsdiensten gemeente De Fryske Marren - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van een Infrastructure as a Service (IaaS) - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding VMWare - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Euopese aanbesteding Mobiele Telefonie en Tablets - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Laboratoriumanalyses - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Apparatuur Geerts Willigen parkeergarage - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Waterplan Linquenda E - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Websites NWO (Perceel 1) en Regieorgaan SIA (Perceel 2) - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

InternetSpiegel - Stichting ICTU
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Antennepark: Onderhoud, nieuwbouw en aanverwante diensten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzet buitengewoon opsporingsambtenaren - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

marktconsultatie arbeidsgerichte trajecten overlastgevende personen gemeente Den Helder en Texel - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

6-D-90174-18 Marktconsultatie Vastgoed informatie- en beheersysteem - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-22895-19: Levering Elektriciteit 1-1-2020 t/m 31-12-2029 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vormgeving van het Campagnebeeld 2020 inclusief DTP-werkzaamheden - Stichting Nederlandse Veteranendag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-212 Raamovereenkomst dagelijks onderhoud civiele constructies - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Debiteurenmedewerker 7 fte, afdeling Terugvordering & Verhaal - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Slidesharing - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Software en...
Lees verder

'Voorkeursleveranciers werkzaamheden Stedelijk water en riolering' - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

'Voorkeursleveranciers werkzaamheden Stedelijk water en riolering' september 2019 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Borger-Odoorn Europees openbare aanbesteding Archeologisch onderzoek Daalkampen 2 - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132, Drenthe NL13 |...
Lees verder

Nieuwbouw schoollocatie Donker Curtius te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-11-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND NL |...
Lees verder

marktconsultatie financieel pakket - Gemeente Helmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Levering van elektriciteit en aardgas gemeente Breda 2020 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Adviseur Geluid - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud elementenverhardingen - Klein onderhoud (tot 200 m2) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Senior Markt & Contractspecialist - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

End User Hardware - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Interieurbeplanting (aankoop en onderhoud) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Managed IT-Services - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL...
Lees verder

Reinigen en inspecteren van riolen in Westfriesland 2020-2023 - Regio Westfriesland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder