zaterdag 14 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Hotel- & vergaderaccommodaties - Reclassering Nederland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Het leveren van chassis' en zijladeropbouwen - Circulus-Berkel B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2018-0164 Nieuwbouw AICS Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-06-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

EA Accountantsdiensten - Provincie Noord-Brabant - 2019 (2) - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst - Aanleg en renovatie groenvoorzieningen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Accountantsdiensten - Provincie Noord-Brabant 2019 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

BI.2019.550 debiteurenbeheer voor de gemeente Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regionale marktconsultatie Circulaire Verkeersborden - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inrichting Kiekendieffoerageergebieden - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Facilitaire diensten A-pier - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Schoonmaak- en...
Lees verder

Warme drankenautomaten - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Procesautomatisering - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opleidingspakket Buitengewoon opsporingsambtenaar en Toezichthouder - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud werktuigbouwkundige installaties gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Oproep blijk van belangstelling "re-integratie jongeren met complexe en meervoudige problematiek" - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Market consultation for the purchase of a state-of-the-art ultra-high resolution ion storage mass spectrometer for infrared laser spectroscopy - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Licenties - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Software...
Lees verder

Oproep blijk van belangstelling MOA "re-integratie jongeren met complexe en meervoudige problematiek" - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND NL |...
Lees verder

ICT outsourcing dienstverlening helpdesk en werkplekautomatisering - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Radios for the Ground-Air Communication of The Military Air Traffic Control - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats...
Lees verder

19290 | Raamovereenkomsten inspectie en onderhoud bedrijfsdeuren Defensie, landelijk - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Plaatsen van...
Lees verder

Landelijk - Raamovereenkomst geotechnisch onderzoek - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Waarderingsonderzoek - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Aardfoutdetectoren - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Woningaanpassingen Wmo - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Specificaties voor ERTMS-beveiligingssysteem infrastructuur - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Competitive dialogue Liquid Explosive Detection Systems (LEDS) - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

17430740 Doorontwikkeling GAUDI -2 door RH Marine - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Amsterdam - N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding aannemer bouwteam IKC de Ploeg en IKC de Marke - Stichting PCBO Apeldoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Censureren van documenten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor ontwikkeling van...
Lees verder

Levering diesel kalenderjaren 2020 - 2022 - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

4 Koud Water Systemen voor 2 PoN M-Fregatten - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Projectleider implementatie iVRI - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Zaaksysteem gemeente Winterswijk - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Broker inhuur technisch personeel - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervolg Marktconsultatie Jeugdbescherming en Jeugdreclassering - Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

A3.499.2018 Bouwteam herinrichten en riolering Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2019...
Lees verder

BI.2019.545 Marktconsultatie verzekeringsmakelaar - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten op...
Lees verder

Mobiliteitsdiensten en Vervoersdiensten N279 Veghel-Asten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

AV Middelen Raadzaal - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0056 Afvalinzamelingsystemen (AISA) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud sportvelden gemeente Westervoort en Duiven - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Energie - Stichting OPMAAT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL...
Lees verder

Aanbesteding Levering duurzaam Gas 2020-2021 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aardgas
Lees verder

EA Stichting Archipel Scholen Vlissingen Touchscreens - Stichting ARCHIPEL SCHOLEN
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reiniging en inspectie van riolen, inspectieputten in Zeeuws-Vlaanderen 2020-2021 - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen aanbieden van onderwijsdiensten distributie van leermiddelen Minkema College - Stichting Minkema College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in Woerden en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v Hoogheemraadschap van Rijnland - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Neurostimulatoren en medicijnpompen - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Concurrentiegerichte Dialoog 'Control-tower container wegvervoer' - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Rioolrenovatie 2018 - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2019...
Lees verder

Marktconsultatie Applicatie Financial Audit - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Financiële-informatiesystemen
Lees verder

Cirkelmaaiers en werktuigdragers - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gemeente Leusden - Vervanging ondergrondse containers en gft zuilen inclusief onderhoud, inspectie en reiniging - Gemeente Leusden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dagelijks bouwkundig onderhoud - Erasmus MC Nieuwbouw - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding lease wagenpark Overijssel - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering aardgas 2022-2023 - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WGA ERD verzekering ASKO - ASKO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Oplosmiddelen - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Prodock 2 - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Regio Randstad Noord - Realisatie bijstuurmaatregelen Muiderpoort - Amstel - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dialooggerichte Procedure Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2020 - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Wagenparbeheer (lease) - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WGA ERD verzekeringen "Samen tussen Amstel en IJ" Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs - "Samen tussen Amstel en IJ", Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT Infrastructuur en Eindgebruikersdiensten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Preferred suppliers Bouwkundige werkzaamheden - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-10-2019...
Lees verder

EA Inhuur flexwerkers - GBLT -2019 - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior Expert Auditing en Compliance - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Niet-Openbare procedure - 17930 Ontwerpteam Inhuizing OM in St. Annadal te Maastricht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Senior Implementatieadviseurs PGB2.0 - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Projectleider Implementatieadvies - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Kolkenreiniging gemeente Ouder-Amstel en gemeente Uithoorn - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Stichting Kindante - Stichting Kindante
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder