vrijdag 13 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Uitvoering parkeerbeheer garages, fietsenstallingen en parkeerhandhaving - Gemeente Helmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ontwerpers Politieprojecten (meerdere locaties) - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

EU OP aanbesteding Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2020 - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Payrolling en Flexibele arbeidskrachten - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo vervoer - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bedrijfsafval (Rapid Impact Contracting) - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dijkversterking Tiel-Waardenburg (TiWa) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Pers en Volume Containers - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het leveren van tractoren - Gemeente Raalte
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europees Openbare aanbesteding WMO Trapliften 2019/2 e.v. - Gemeente Oss
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Lansingerland - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

19442 Tijdelijke huisvesting DMO/JIVC Marinecomplex te Den Helder - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2019...
Lees verder

Sportlab Zuiderpark - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie fietsverwijdering gemeente Nijmegen (AFAC) - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening in verband met...
Lees verder

EA Bruikleenverzekering Rijksmuseum - Stichting het Rijksmuseum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting Winkler Prins
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst dienstverlening voor de MJOP projecten 2020-2021 Gemeente Deventer - Gemeente Deventer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Maatschappelijke Opvang - Gemeente Ede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT Werkplekapparatuur - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Incasso diensten - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Informatiearchitect met focus op data - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Projectleider integratie infrastructuur - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Ondersteuning met noodzakelijk verblijf - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Landelijk - Correctief verhelpen spoorstaafschades - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Personeels- (PSA) en financieel administratief (FA) systeem - De Eenbes, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schuldhulpverlening (fase 2) en kredietverstrekking - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Specialistische reiniging - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Niet Openbare procedure Schoonmaak en aanverwante dienstverlening - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouwteamaannemer(s) herontwikkeling azc Delfzijl - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Verbouwing gehuurde bouwdelen A en E van Agentschap Telecom te Amersfoort - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding bodemonderzoek en -advies door ODMH - Omgevingsdienst Midden-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

OLP Morgenwijzer i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoering parkeerbeheer garages, fietsenstallingen en parkeerhandhaving - Gemeente Helmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Applicatie beheer Oracle Fusion Cloud - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OLP Comprix i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting Comprix.nl
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktverkenning VNG Omgevingswet Software - VNG Realisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

A06.01.2019 Koop en levering achterladers - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Den Haag - Levering Aardgas 2020 t/m 2021 incl. optiejaren 2022 en 2023 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen en -middelen - Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Sporttechnische inventaris - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Aanbesteding vrachtwagens IPKD - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digitaal adverteren in de voertuigen - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Market consultation Artificial Intelligence models for the sewage water system in the province Limburg, The Netherlands - Pre-Commercial Procurement (PCP) - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening Geestelijke verzorging t.b.v. Dienst Justitiƫle Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Plaatsing van...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bedrijfskleding - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-L-17545-18: Elektrotechnisch materiaal voor de gemalen van de Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker digitaal personeelsdossier - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder