woensdag 11 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

1-D-10026-18: Fiscale deurwaarderij gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur Derden - Kind en Onderwijs Rotterdam - Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Radios for the Ground-Air Communication of The Military Air Traffic Control - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats...
Lees verder

AI 2018-0352 Bouwteamsamenwerking zuidelijke pontaanlanding IJpleinveer - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-02-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

BRM Olmenkwartier - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

BRM Eilandwonen - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Wasserijdiensten voor bluspakken en persoonlijke beschermingsmiddelen brandweer VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verwerken en vermarkten van oud papier en karton Gemeente Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AT/2019/06: Marktconsultatie Reconstructie N65 Vught-Haaren - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-06-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Accountantsdiensten 2018-2022 - Onderzoeksraad voor Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Financieel Systeem - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

AI 2018-0563 Onderhoud Verkeerssystemen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

AI 2018-0413 Inkoop 3D-poinclouds Bruggen Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Maaltijdservice (2019) - U Centraal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31150222: Reparatiewerkzaamheden vermoeiingsscheuren stalen bruggen 2020-2022 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Scanvoertuig - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Provincie Noord Brabant - Afvaldienstverlening - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2018-0550 - ROK Betonnen bestratingsmaterialen en betonnen straatmeubilair - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Uitnodiging tot Indienen GRC-tool voor UWV (RfP) - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU Onderhoud Technische Installaties Gemeentehuis - gemeente Rijssen-Holten - Gemeente Rijssen-Holten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerken groenafval van diverse Midwaste-leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PRG120.60698 Regulier Onderhoud Hygiëne - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Marktdialoog producenten duurzaamheid, circulariteit, gezondheid en groen, nieuwbouw Aeres Hogeschool Almere - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting 2020-2023 - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vernieuwing zaakgericht werken - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Haagse collectieve zorgverzekering voor minima - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Architectenselectie De Ploeg & De Marke - Stichting PCBO Apeldoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Accountantsdiensten - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Mobiele telefonie - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL...
Lees verder

Het Huis van Albrandswaard - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tankautospuiten - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raadsinformatiesysteem (RIS) - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Levering beplanting, gemeente Apeldoorn, 2019 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Beperkte Opstal- en Inboedelverzekering - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA warme- en koude drankvoorzieningen - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundige- en installatie(technische) adviesdiensten - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Geldermalsen - Randweg Tricht S-P5019A - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nazorg bodemlocatie dr. Albert Schweitzerdreef / Steendijkpolder Zuid, Maassluis - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie huisvesting GSG Guido - Gereformeerde Scholengemeenschap Guido de Brès
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

OLP St. Wonderwijs i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting Wonderwijs, samenwerkingsbestuur voor openbaar en katholiek onderwijs in Overbetuwe en Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Sanitaire Voorzieningen - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Twente NL213 | Procedure:...
Lees verder

LAN/WLAN - mboRijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

11000015360 NFI Junior Java Software Ontwikkelaar (JrSO3) - Nederlands Forensisch Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Collectieve Ongevallenverzekering - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109075: Engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud aan de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-11-2016 | Plaats van uitvoering: Friesland (NL) NL12, Groningen NL11,...
Lees verder

Instandhouding automatische gevelafdichtingen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Viskade aan de Halkade - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

OLP Bijzonderwijs i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting Bijzonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Measurement equipment for signal jamming: TESt Lane Analysis Mobile - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA gas - Baanbrekers
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

11000015358 NFI Junior Java Software Ontwikkelaar (JrSO1) - Nederlands Forensisch Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-D-17673-18: Europese aanbesteding opdrachten Cleantech - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Scherpenzeel - Europees openbare aanbestedingsprocedure Wmo-hulpmiddelen - Gemeente Scherpenzeel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Leerprogramma van de Nationale Academie voor Crisisbeheersing t.b.v. de Ministeries JenV, VWS, EZK en LNV - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA WAN-dienstverlening - Landstede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Haagse collectieve zorgverzekering voor minima - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Ongevallen-...
Lees verder

Bedrijfskleding, Schoeisel en PBM's - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Koffievoorziening - Coöperatie ParkeerService UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Medemblik - Gemeente Medemblik
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie "De beste digitale publieke werkplek voor Rotterdam" - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Inhuur Medewerker ILS SR. - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leasedienst wagenpark IBN - Geel en Grijs kenteken - IBN Kader B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouwteam renovatie Campus Den Haag - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dagelijks onderhoud VRI-buiteninstallaties en technisch VRI-beheersysteem - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitzenden & Payrolling - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Haakarmbakken - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomsten ten behoeve van levering ICT Hardware - Stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder