dinsdag 10 september 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Accountantsdiensten - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meetwagenpark TMO - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Remanufacturing and logistic services for (parts of) seats in rolling stock - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-10-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

VIRMm2/3 seats - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Business Export Coach for the Fish and Seafood programme in Senegal - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Open verhardingen 2020-2021 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bedrijfskleding - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House: Overeenkomst Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning 2020 - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Onderhoud groenelementen Drimmelen - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Advies, ontwerp en ontwikkeling van online dienstverlening - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Informatiebijeenkomst Hervorming eerste Lijn naar brede basisteams - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Regio Zuid - Realisatie BBV Brabant 2020 M-004635 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Niet-openbare aanbesteding Tassen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Validatie Teruggaaf BTW - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van MBO Amersfoort - MBO Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Publicatie in het kader van vrijwillige transparantie m.b.t. contractering t.b.v. tijdelijke inhuur HBO docenten - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Dorpshuis en Sporthal Voorthuizen - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Europese aanbesteding inhuur personeel - Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Implementatie nieuwe websites in CMS Kentico, inclusief hosting, technisch applicatiebeheer en doorontwikkeling - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Intermediairdiensten voor Opleidingen - Stichting Autoriteit Financiƫle Markten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aankondiging aanbesteding huishoudelijke hulp - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Nieuwbouw zwembad Voorthuizen - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2013 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Programmasecretaris BSA - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gymnastiekvervoer - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422...
Lees verder

Herbouw en uitbreiding gemeentekantoor Lingewaard - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL...
Lees verder

Meedoenapplicatie - Sociale Dienst Oost Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Landelijk servicecontract Horeca-apparatuur op Defensie locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Instellen van een dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van extern personeel. - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud Trapliften De BUCH - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

Omvormen beplanting en gras Zevenbergen en Klundert - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak 2018 - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Software voor de personeels- en salarisadministratie - Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Routegebonden vervoer AVAN - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Vraagafhankelijk vervoer AVAN - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Het leveren, repareren en inspecteren van sportinstallaties, sporttoestellen en sportmaterialen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbeidsmarktcommunicatie Defensie (Ea0075) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leermiddelen VO - STC-Group Scheepvaart en Transport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DUO-EURAAN-KJ-18060110 - EXAMENAFNAMESOFTWARE INBURGERING/marktconsultatie - IUC-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor...
Lees verder

Glasbewassing - STC-Group Scheepvaart en Transport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Market consultation C-130 engine run courses - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Aanbesteding Beveiliging en receptiediensten - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Advies- en ingenieursdiensten - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf: aanpassing inzet dienstverlening huidige dienstverlener Jeugd GGZ-psychologen voor Wijkteams Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA verhardingsonderzoeken/adviezen en Milieukundige onderzoeken - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA-Eigenrisicodragerverzekering t.b.v. Provincie Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Piekberging Haarlemmermeer (DIG-10853) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Plentificeren WPJ - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Constructeur Junior - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Plantmateriaal Diamant-groep - Diamant-groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Onderzoeksmedewerker Ondergrond Water - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Leermiddelen primair onderwijs t.b.v. SIPOR - Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding voor de levering van Strooizout ten behoeve van gladheidbestrijding. - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SCADA Waterwolftunnel - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

OSG Hengelo Leermiddelen - Stichting OSG Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst - Herstel opgebroken elementenverhardingen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

MVDS inhuur medewerker ILS tbv DMO/GWS - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gft-containerboxen - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MDT en operationele informatievoorziening - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SAS procedure - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

SAS procedure - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Abri's - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Delta- Openbare Europese aanbesteding Touchscreens en interactieve beamers - Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

SAS procedure voor Re-integratievoorzieningen - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Zee-Zevenaar - Beheer en onderhoud 25kV - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gronddepot Kloosterdonk, depotbeheerder binnen 9335-1 en 9335-4 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Gemeente Pekela - NNOP Biedprocedure t.b.v. woningbouw Kooistralocatie Oude Pekela - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, NOORD-NEDERLAND NL1,...
Lees verder

Senior implementatieadviseur GGI Veilig (a) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Agglomeratie...
Lees verder

Postdiensten - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviesdiensten en IPM-rollen Openbaar Vervoer (perceel 4) - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Aardfoutdetectoren - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder