vrijdag 20 september 2019

'Last call' Commissie: bereid je voor op Brexit

'Last call' Commissie: bereid je voor op Brexit
De Europese Commissie heeft op 4 september een nieuwe Mededeling gepubliceerd over de voorbereidingen op een no deal-Brexit. Het is in de woorden van de Commissie een 'last call' voor burgers en bedrijven: bereid je voor op een Brexit zonder akkoord op 31 oktober 2019.
Lees verder

Antidumpingrechten en compenserende rechten bij samenloop met vrijwaringsmaatregelen op staalproducten
De Europese Commissie heeft bepalingen vastgesteld om ongewenste effecten bij samenloop van verschillende maatregelen op de handel in bepaalde staalproducten tegen te gaan. Deze bepalingen moeten voorkomen dat de ingestelde vrijwaringsmaatregelen leiden tot een groter effect op de handel dan gewenst.
Lees verder

Regel AEO en BTI vanaf 1 oktober digitaal
Wilt u een verzoek indienen voor een vergunning AEO of voor een BTI? Vanaf 1 oktober 2019 doet u dat digitaal via het EU Customs Trader Portal.
Lees verder