maandag 23 september 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over eerste resultaten informatieplicht energiebesparing

Kamerbrief over eerste resultaten informatieplicht energiebesparing
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de eerste resultaten van de informatieplicht energiebesparing.
Lees verder

Kamerbrief over verlaging van lasten op de energierekening
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief over de verlaging van lasten op de energierekening.
Lees verder

Kamerbrief over WBSO in 2020
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de ondersteuningspercentages van de WBSO in 2020 en de WBSO-budgetsystematiek.
Lees verder

Kamerbrief met de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 26 en 27 september 2019
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 26 en 27 september 2019 toe. Eenzelfde brief is gestuurd naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Verslag schriftelijk overleg over actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs
Verslag van een schriftelijk overleg over het actieplan door de Taskforce Internationaal Onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over hernieuwde stijging van de postzegelprijs
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de hernieuwde stijging van de postzegelprijs.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij verslag schriftelijk overleg over actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs
Minister Van Engelshoven biedt een verslag aan van een schriftelijk overleg over het actieplan door de Taskforce Internationaal Onderwijs.
Lees verder

Uitstelbrief over het bericht VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouder
Staatssecretaris Keijzer laat de Tweede Kamer weten dat zij de vragen over het bericht VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouder niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba.
Lees verder