maandag 9 september 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Memorie van antwoord wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL

Memorie van antwoord wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het voorstel van wet, houdende machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL).
Lees verder

Kamerbrief over inzet ESA-conferentie op ministerieel niveau SPACE19+
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een brief over de inzet ESA-conferentie op ministerieel niveau SPACE19+ op 27 en 28 november 2019.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over 'Special Report on Climate Change and Land'
Minister Wiebes meldt dat de antwoorden op vragen over het IPCC-rapport over klimaatverandering en land (Special Report on Climate Change and Land) later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over verdwijnen 3G-netwerk
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het voornemen van Vodafone om in 2020 te stoppen met 3G.
Lees verder

Kamerbrief over afronding actieagenda Beter Aanbesteden en vervolg
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de afronding actieagenda Beter Aanbesteden en vervolg.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het plan voor een gebiedsfonds waar omwonenden van het windpark N33 niet blij mee zijn
Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over het plan voor een gebiedsfonds waar omwonenden van het windpark N33 niet blij mee zijn.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Samenwerkende overheden brengen advies aan minister uit over Zuid-West 380kV hoogspanningsverbinding'
Minister Wiebes beantwoordt de vragen over het bericht 'Samenwerkende overheden brengen advies aan minister uit over Zuid-West 380kV hoogspanningsverbinding'.
Lees verder

Kamerbrief over de klimaatdoelstellingen en CO2-equivalenten
Minister Wiebes (EZK) informeert de Eerste Kamer over de klimaatdoelstellingen en CO2-equivalenten
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht Ondernemers dupe van kwijtgeraakte pakketjes
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het bericht Ondernemers dupe van kwijtgeraakte pakketjes.
Lees verder