dinsdag 10 september 2019

Gaswinning Groningen komend jaar onder 12 miljard Nm3

Gaswinning Groningen komend jaar onder 12 miljard Nm3
De gaswinning uit het Groningenveld daalt het komende gasjaar naar 11,8 miljard Nm3. Daarmee komt de winning onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van 12 miljard Nm3. Naar verwachting zal de gaswinning in Groningen vanaf medio 2022 op nul uitkomen.
Lees verder