dinsdag 10 september 2019

EU Customs Trader Portal per 1 oktober 2019 in gebruik

EU Customs Trader Portal per 1 oktober 2019 in gebruik
De Douane neemt per 1 oktober 2019 een nieuw Europees portaal in gebruik: het EU Customs Trader Portal.
Lees verder

Aanzuiveringsafrekeningen gewijzigd
Er zijn nieuwe versies van de 'Aanzuiveringsafrekening bijzondere bestemming' en de 'Aanzuiveringsafrekening overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming'.
Lees verder

Antidumping- of antisubsidiemaatregelen ten aanzien van bepaalde staalproducten waarop vrijwaringsmaatregelen van toepassing zijn
Er zijn bepalingen vastgesteld als in het kader van de vrijwaringsmaatregelen vastgestelde tariefcontingenten worden overschreden en op dezelfde partij zowel het douanerecht bij contingent overschrijding als het antidumping- of compenserend recht verschuldigd zijn. Deze bepalingen hebben ten doel te voorkomen dat de ingestelde vrijwaringsmaatregelen leiden tot een groter effect op de handel dan wenselijk is.
Lees verder