dinsdag 24 september 2019

Doe mee aan onze nieuwe campagne over eHerkenning

VNO-NCW
Doe mee aan onze nieuwe campagne over eHerkenning
Ondernemers zullen steeds vaker eHerkenning van minimaal niveau 3 nodig hebben om zich online te kunnen identificeren bij de overheid. Bedrijfsleven
Lees verder

Neem deel aan evaluatie van de EU handelsakkoorden
De Europese Commissie laat de werking van zes handelsakkoorden met Algerije, Egypte, Jordanië, Libanon, Marokko en Tunesië evalueren. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Meld handelsbelemmeringen met landen buiten de EU
Iedere maand bespreken vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en het Europese bedrijfsleven met de Europese Commissie veel voorkomende handelsbelemmeringen met landen buiten de EU. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Handelsmissie focust op havenontwikkeling in Latijns-Amerika
Bent u actief in de maritieme sector? Wilt u zakendoen in Latijns-Amerika? Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Ondernemingsraden gaan aan de slag met mvo
De MVO trainingsdag voor ondernemingsraden staat dit jaar in het teken van de Due Diligence Handreiking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Tips helpen werkgevers om personeel financieel fit te houden
Het platform Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen, heeft een tipreeks gemaakt met korte tips voor werkgevers hoe zij personeel financieel fit kunnen krijgen en houden. Sociale zaken
Lees verder

#SDG Café is te gast bij Venture Café Rotterdam
Het Sustainable Development Goals Café (#SDGCafé), een onafhankelijk en informeel netwerk van allen die zich inzetten voor de duurzame werelddoelen, organiseert op donderdag 10 oktober zijn volgende bijeenkomst. Milieu & ruimte
Lees verder

Mbo-studenten ontwerpen ScienceMakers Award 2019
Zo'n 170 jongeren worden op woensdag 2 oktober gehuldigd met een ScienceMakers Award voor hun prestatie in een nationale of internationale wedstrijd op het gebied van wetenschap, technologie en maken. Economie & onderwijs
Lees verder

OCW blijft investeren in goed onderwijs en terugdringen lerarentekort
Het ministerie van Onderwijs (OCW) blijft investeren om het onderwijs verder te verbeteren, onder andere door zogeheten kwaliteitsafspraken. Economie & onderwijs
Lees verder

UWV Inspiratiedag: anders kijken, anders doen
Het UWV organiseert op 5 november de UWV Inspiratiedag in Nieuwegein. Economie & onderwijs
Lees verder

Kabinet wil in 2020 meer mensen aan het werk helpen en houden
Werk is niet alleen de sleutel tot een inkomen, werk zorgt ervoor dat mensen ook echt mee kunnen doen in de samenleving. Economie & onderwijs
Lees verder

Conjunctuurinformatie: Economische groei iets lager
De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat blijkt uit een nieuwe berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Economie & onderwijs
Lees verder

Verken Duitse markt op de Internationale Grüne Woche 2020
Wilt u de Duitse markt betreden en de Duitse consument leren kennen? Of wilt u uw netwerk in de agro- en foodsector uitbreiden? Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Europees Parlement bespreekt Brexit en aanstelling Lagarde
Tijdens de eerste plenaire sessies sinds het zomerreces heeft het Europees Parlement (EP) onder andere gesproken over een update over de huidige stand van zaken rondom Brexit en de formele aanstelling van Christine Lagarde als hoofd van de Europese Centrale Bank. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Handreiking richt zich op arbomaatregelen uitzendwerk
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de nieuwe handreiking Uitzendwerk gepubliceerd, die specifiek gericht is op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten. Sociale zaken
Lees verder