dinsdag 24 september 2019

DNB legt last onder dwangsom op aan Vesteda Investment Management B.V. voor niet tijdig rapporteren

DNB legt last onder dwangsom op aan Vesteda Investment Management B.V. voor niet tijdig rapporteren
De Nederlandsche Bank heeft aan Vesteda Investment Management B.V. (Vesteda) een last onder dwangsom opgelegd omdat zij de rapportages over de eerste helft van 2018 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.
Lees verder

DNB legt last onder dwangsom op aan de heer A.E. Garland
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan de heer A.E. Garland (Garland) een last onder dwangsom opgelegd. Garland is bestuurder en enig aandeelhouder van Wexford Finance B.V. Garland voldoet onvoldoende aan verzoeken van DNB om gevraagde informatie te verstrekken, die DNB nodig heeft om vast te kunnen stellen of Garland de wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) overtreedt of heeft overtreden.
Lees verder

Position paper openbaar gesprek Tweede Kamer over het monetair beleid van de Europese Centrale Bank
De vaste commissie voor Financien van de Tweede Kamer organiseert op 23 september 2019 een openbaar gesprek met de President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank over het monetair beleid van de Europese Centrale Bank.
Lees verder