dinsdag 13 augustus 2019

UWV heeft werkwijze verzuimbeheer aangepast na onderzoek AP

UWV heeft werkwijze verzuimbeheer aangepast na onderzoek AP
Het UWV heeft het proces rond de verwerking van ziekmeldingen en verzuim aangepast na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In 2017 constateerde de AP dat medewerkers verzuimbeheersing onbevoegd gezondheidsgegevens verwerkten in het kader van een Ziektewetuitkering. Na aanpassing van het proces van verzuimbeheer is de geconstateerde overtreding beƫindigd.
Lees verder

Ontwerpbesluit AP gedragscode Nederland ICT
Nederland ICT heeft een gedragscode opgesteld waar organisaties zich bij kunnen aansluiten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om deze Data Pro Code goed te keuren. Ondernemingen die in opdracht en ten behoeve van de verantwoordelijke organisatie als verwerker van persoonsgegevens optreden kunnen zich aansluiten bij deze gedragscode. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen.
Lees verder