vrijdag 9 augustus 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Wmo Hulpmiddelen 2020-2022 (2024, 2026) Regio Alkmaar e.o. - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en...
Lees verder

Dynamische bandenspanningsmeter - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding N344 Reconstructie Oude Molen en groot onderhoud - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Karton Westrom - Westrom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderzoek Stimuleren van gebruik ontwikkeltools bij het ontwikkelen van een kwaliteitsinstrument - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding printers en multifunctionals - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113,...
Lees verder

Aanbesteding vernieuwing Microsoft licenties - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113,...
Lees verder

Onderhoud, renovatie en uitbreiding van de Openbare Verlichting van de Gemeente Heerlen en Landgraaf - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop meetapparatuur inclusief onderhoud samenwerkende waterschappen - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Monitor aanpak huiselijk geweld - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VMS-inhuursysteem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

127832 NU CPO Noordkwartier - Tablets en toebehoren - Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31147179: Bulk Wegenzout 2019-2020 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Handhaver (BOA) 50 FTE - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

UTP 16874513 Inhuur SAP instructeurs (4) geen team aanvraag (1) - PROFIEL C - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud E&W installaties - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Gladheidbestrijding, gemeente Apeldoorn, 2019 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Scrum Master e-suite - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Het leveren van een kolkenzuiger t.b.v. de gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

software reseller voor de levering van onderhoud op huidige software licenties en uitbreiding met nieuwe standaard software licenties inclusief onderhoud - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf Technische preventiemaatregelen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

19003-50 TBS personeel en materieel ROK Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Onderhoud Gemalen en Fonteinen 2019-2023 Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

20113-80 Gooiseweg fase 3 (aanleg groenvoorzieningen) - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Nat- en koudweer overkleding boordtenue, Vlootpersoneel - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WGA Eigenrisicodrager Verzekering Gemeente Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-18685-19: Leveren van pers- en afzetcontainers - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Best Value aanbesteding Rehabilitatie Kunstwerken P16009 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Applicatie ten behoeve van de registratie van werkzaamheden in de openbare ruimte - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding levering nieuw financieel management systeem - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie tijdelijke voorzieningen m.b.t. legering en werkruimtes op defensielocaties - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Prefabgebouwen
Lees verder

RFP Bakkentransport R&O Haarlem - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Databasebeheer provincie Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2013 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

19023-50 Calamiteiten bestek - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2018 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst inzake de levering van wapenolie met NATO-code S-758 en S-761 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

18012-71 Onderhoud Openbare Verlichting - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2018 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Strategisch regisseur organisatieontwikkeling - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-04-2017 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

1-W-01537-19: Reconstructie Hoofdweg fase 2 Zuidplas - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Servicepunt Defensie - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Basis Politievoertuigen - Aanvullende leveringen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst ICT-hardware - Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

17005-50 Onderhoud bomen en bosbeplantingen [ROK] - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2017 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Proces Analist/Business Analist e-suite - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Actieve visbemonstering randmeren - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Regiecentrale basismobiliteit Regio Rivierenland - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering en onderhoud hekwerken en schuifpoorten - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Klimaattentoonstelling - gemeente Schouwen-Duiveland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Drukwerk Voedingscentrum - Voedingscentrum Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuw Systeem Sociaal Domein VG en W&I - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Storage & Compute Dienstverlening - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inkomensconsulent AOW en Jeugdtegoed - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Development and delivery of crushing tool(s) for recovery of target material - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland...
Lees verder

Vervanging Warmte-kracht koppeling - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verpleegkundigen Oproepsysteem - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Bezwaarafhandeling - GBLT -2019 - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - KRO-NCRV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Broker verzekeringen - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder