donderdag 8 augustus 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Ingenieursdiensten tbv verleggingen/verplaatingsingen agv Dijkversterking KIJK - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Werktuigbouwkundige dienstverlening bruggen en sluizen provincie Groningen - provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals - Stichting "Het Rijnlands Lyceum"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Elektrotechnische dienstverlening bruggen en sluizen provincie Groningen - provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EBS en AME ontwikkelaar - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Market consultation - Continuous development of (track) maintenance - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Informatie adviseur - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Automatische Trein Beïnvloeding, Eerste Generatie - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Abonnee-administratie Staatsbosbeheer magazine - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gunningen DAS WerkenInGelderland, februari t/m mei 2019 - Stichting Werken in Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Brandverzekering UGV ROC Noorderpoort - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Warme en koude dranken voorzieningen gemeente Hardenberg (Rapid Circular Contracting) - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

11000014587/14629/30/31 - NFI - 4x Software Ontwikkelaar - Nederlands Forensisch Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie LincolnPark - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Procurement of (lot 1) Robots EOD and (lot 2) Maritime Advanced search (MAS) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2018 | Plaats van...
Lees verder

Marktconsultatie Hoogspecialistische Jeugdhulp Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Stoelmassages - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering ICT- hardware (servers, storage en back-up) en aanverwante dienstverlening t.b.v. de gemeente Weststellingwerf - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Regionale hoofdpost voor de waterketen Noordelijke Vechtstromen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BHV-opleidingen, -cursussen en -middelen - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoek naar gegevens over de behandeling van klachten vanuit de lage rug in de eerste lijn. - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

10100000000 - BD/PPAC - Sr. Strategisch Adviseur Ketenportfolio - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering Laptops en aanverwante artikelen - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Diensten ter voorbereiding van baggerwerkzaamheden - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huur containers, transport en verwerken afvalstromen milieustraten ten behoeve van de gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Planmatig onderhoud boombeheer 2019-2026 - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gladheidbestrijding route AC-ZR10 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Asbest - Laboratoriumonderzoek - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie implementatie DMS (OpenText Content Suite) - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Wmo ondersteuning gemeente Leeuwarden 2021 - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

De uitvoering van kadastrale diensten in ontwikkelingslanden - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.3.2019 Raamovereenkomst Boomonderhoud gemeente Leiderdorp - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Anti-graffiti en duurzame gevelafwerking - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenwaard - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Rioolreiniging en Inspectie 2019 Noardeast Fryslân en Dantumadiel - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leasevoertuigen en toebehoren - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding levering CuNiFe materiaal - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Internationale Dienstreizen - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisadviesdienst ter bevordering doorstroming woningmarkt - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, Utrecht NL31, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hardware t.b.v. de Werkplek - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AT-2019-15: Kader beheer groenvoorzieningen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en...
Lees verder

Raamovereenkomst Adviseurs aardgasvrije wijken - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

flatbed railway wagons with lowered floor - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Transportdiensten geconditioneerd tbv DJI productiebedrijf - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Transportdiensten ongeconditioneerd t.b.v. DJI productiebedrijf - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Senior adviseur Arbeidsvoorwaarden - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Centrale Walbewaking (CWB) - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Adviseur GEO-informatie - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud, beheer en support Exact - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Implementatiecoördinator Wvggz - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Assetmanager Vastgoed - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Abri's - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het leveren van PKIoverheid-certificaten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Autolease - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Postkoeriersdiensten - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder