woensdag 7 augustus 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Aanschaf van ondergrondse containers en perscontainers - Gemeenschappelijke Regeling Cure
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reseller software - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dijkversterking Tiel-Waardenburg (TiWa) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Naarden-Bussum - Realisatie station - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-11-2018 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en...
Lees verder

Institutional consultant and a business export coach for the Specialty Coffee sector in Rwanda - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie regieapplicatie sociaal domein - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervangen OVL Ooststellingwerf 2019-2022 - Gemeente Ooststellingwerf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie uitleenmuur - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie uitleenmuur - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspectie, reparatie en levering binnensport toestellen - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitrusting...
Lees verder

Afvalinzameling, compostering en milieustraat gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31037898: Aankondiging van een wijziging preventief en correctief onderhouden van vaste markeringen langs Rijkswateren - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding Telefonie mobiel- en vast - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz) - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Warme en koude dranken voorzieningen gemeente Hardenberg (Rapid Circular Contracting) - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Cateringdiensten
Lees verder

Onderhoud watergangen "Schouw" 2019 e.v. - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ondersteuning Jongeren - Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwassenen Educatie voor Rotterdam en omstreken Albeda College
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Tussentijdse aanmelding Wmo-taken Individuele Begeleiding, Huishoudelijke begeleiding, Woonbegeleiding, Dagbesteding inclusief Vervoer en Logeeropvang - Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel (DUO gemeenten) (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud hekwerken - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren en plaatsen speeltoestellen gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

12177 - Herinrichting St. Jacobsstraat 200 te Utrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Belastingpakket De Connectie - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Gunnen uitvraag projectleider herontwikkellocaties - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

onderhoud rioleringen - BEL Combinatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Theaterbelichting SPOT Groningen, locaties Stadsschouwburg en Oosterpoort - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2018-0207 Brug Kop Weespertrekvaart - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-11-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Drukwerk Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architect Nieuwbouw 2e fase Campus Rachelsmolen (Eindhoven) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Constructeur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen 2e fase (Eindhoven) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Adviseursselectie E- en W installaties Campus Rachelsmolen 2e fase (Eindhoven) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

EU aanbesteding: Afvalmanagement - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Sportvelden Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

10800000245 JustID Sr. Test-developer - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - Opvang kwetsbare groepen - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

A08.7 2019 Levering bomen, struiken en vaste (water) planten - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1080000321 JustID Projectmanager - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervangen Lichterinstallatie IJmuiden, Haven Amsterdam - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2019 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323,...
Lees verder

Werktuigbouwkundig onderhoud gebouwen - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vrachtvervoer door de lucht inclusief voor- en natransport - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preferred suppliers Bouwkundige werkzaamheden - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hosting en Infrastructuur Componenten 2020 (HIC) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Opleidingspakket Buitengewoon opsporingsambtenaar en Toezichthouder - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regionale begeleiding Sterk Techniekonderwijs vmbo en Regionaal investeringsfonds mbo - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

11000015309 NFI Data Scientist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BAR-WMO-2018 - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakdiensten RTV Rijnmond - Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond en Omgeving
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectmedewerker ter ondersteuning van Vernieuwingsprogramma Werk en Inkomen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

EA Endoscopen KNO - Ministerie van Defensie - 2019 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder