vrijdag 30 augustus 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

1-D-16931-18: De beste dienstverlener van bedrijfscatering voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwfysica Advies Vastgoedprojecten - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Installatie advies Vastgoedprojecten - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Constructie advies Vastgoedprojecten - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud Dubbelkoloms Freesmachine - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectmanagement Adviesdiensten Vastgoedprojecten - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Realisatie Integraal Kind Centrum (IKC) Vermaatterrein - Gemeente Hellevoetsluis - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaak - Kind en Onderwijs Rotterdam - Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Reiniging containeropstellingen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Europees openbare procedure voor Bedrijfsafval 2019-2023 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Stichting Prohles Touchscreens - Stichting Prohles
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Business Export Coaching Services for the Natural Ingredients Sector in Indonesia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur technisch en ondersteunend personeel (DIG-10460) i.s.m. HH Schieland en de Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoudswerkzaamheden aan de traxie omzetter Flirt (met intellectuele eigendomsrechten op de installaties en op de software) - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ecologisch beheer bermen en watergangen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AV ondersteuning LEF - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Engineering Treinbeveiliging - BBV IJsselmonde 2020 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Netwerkapparatuur 2020 - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WFRL-11-14696 Keuren hijs- en hefmiddelen - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Terreinbeheer - N.V. Waterbedrijf Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure:...
Lees verder

Leveren 3 vrachtauto's - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

AI 2019-0377 Levering retrofitoplossingen openbare verlichting - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Selectie bouwteam partner nieuwbouw Onderwijs Centrum Texel - Stichting Kopwerk/Schooltij
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA Eigenrisicodrager Verzekering - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Twenterand - Gemeente Twenterand
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor ICT-hardware en audiovisuele middelen (in twee percelen) - Gooise Scholen Federatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2019 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327,...
Lees verder

Brandstof en Brandstofpassen gemeente Arnhem, gemeente Rheden en De Connectie - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Bouwrijp maken Waterwijk Fijnaart - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktori├źntatie Uitvoering modellering ten behoeve van watersystemen in Kaback, Guinee - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Kantoorautomatisering KB 2019 - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning draadloos presenteren - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor presentatie
Lees verder

Asfalt onderzoek, gemeente Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Laboratoriumanalyse van medicinale cannabis - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0310 Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) tbv grond, baggerspecie en puin - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

integraal onderhoud Buitenruimte - BEL Combinatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en...
Lees verder

Motorfietsen 11LMB - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Niet openbare aanbesteding voor Hosted Telefonie - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst levering en plaatsing crossfit materiaal - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening Opspoor: Openbaar Primair Onderwijs in de regio Waterland - Stichting openbaar primair en speciaal onderwijs Purmerend
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van kraan-haakarmvoertuigen - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224,...
Lees verder

Markttoets Groendijck-Oost te Driebruggen - Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: dissolutie apparatuur - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviseur Ecologie (uitvoer), cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

E-learning RADIO - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

1-W-17062-19: Groenonderhoudswerkzaamheden voor de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Office en systeemsoftware - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Marktconsultatie Keersop Midden - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gegevensdragers toetsen en examens - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vervanging Procesautomatiseringssysteem CCE - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie: Aanleg Noordelijke randweg Voorhout - Gemeente Teylingen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Herstellen...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud en revisie Caterpillar Gasmotoren - N.V. Eneco Beheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Onderhoud Gebouwgebonden Installaties - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

9-D-11399-19 Aanbesteding Arbeidsfysiotherapie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder