zaterdag 3 augustus 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inkoop en beheer van software en licenties - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding - Inzet externen gerelateerd aan projecten op basis van resultaat en detachering - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verbouwing + nieuwbouw locatie ROC Midden Nederland Newtonbaan Nieuwegein - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SBIR - Historische transcripties toegankelijk met AI voor het Nationaal Archief - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verzekeringsmakelaar VU - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Beleidsadviseur Wonen - Masterplan Ouderen - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud - Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2018-0282 Raamovereenkomst Kwaliteitstoetsen asfaltwerken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2018-0195 Samenwerkingsovereenkomst Kleine wegenwerken Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Stichting Auro: Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud - Stichting AURO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2019 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Voorbelasting en kadewerk Noord-Willemskanaal - provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding gebiedscontract Zuid Kennemerland - IJmond - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-02-2017 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Mini-Competitie Adviseur ondersteuning aanbesteding en implementatie telefonie - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van twee (2) (Innovatieve) Electrische blus en hulpverleningsvoertuigen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening Openbaar Onderwijs aan de Amstel - Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gebiedscontract Kop van Noord holland - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-05-2014 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

OSG Hengelo leermiddelen - Stichting OSG Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontmanteling hennepkwekerijen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Systeem voor financiën Belastingsamenwerking West-Brabant - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Formuleren NTA 2.0 IFD (beweegbare) bruggen - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Systeem voor belastingen Belastingsamenwerking West-Brabant - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakdiensten Stichting Groninger Forum - Stichting Groninger Forum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND...
Lees verder

31137165: Inrichten en exploiteren Meldpunt en Helpdesk imV3 deskundigheid - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Expert Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) - SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontvangst, transport en verwerking van groenafval en biomassa - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gastvrij beheer fietsenstallingen, buurtstallingen en fietstrommels - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gastvrij beheer openbare Parkeergarages, P+R garage en terreinen & Belanghebbendengarages - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Architectenselectie Kralingse Zoom - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Social Impact Bond, Jong volwassenen. Selectie van uitvoerders Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rioolreiniging en –inspectie Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

verzekering WGA eigenrisicodragerschap en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering - RET N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Onderhandeling met...
Lees verder

TDL Management System - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van een Infrastructure as a Service (IaaS) - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trapliften - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vaste telefonie SIP-trunk dienstverlening - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Functioneel beheerder - Griffie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Specialist beheerder Geo-informatie - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Pseudonimiseringsdiensten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatieadviseur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gunningen DAS "Tijdelijke inhuur"" AEB Amsterdam, periode 1 jan - 30 jun 2019 - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groothandelsfunctie Apotheek UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ROAD 2019 - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schuldhulpverlening ISD Brabantse Wal - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RN 34200-960000 Citrix/Windowsbeheerder - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zaakgericht Registreren - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur inkoopondersteuning - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10600059888 - OM - Sr. Ontwikkelaar Digitale Handtekening - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10600059887 - OM - Sr. Ontwikkelaar Digitale Handtekening - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Het leveren, bechippen, uitzetten en innemen van minicontainers - ABG-organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder