donderdag 22 augustus 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Engineering & Construct Noordelijke Insteekhaven - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Planbaar Onderhoud Munitie Magazijnen Complex Veenhuizen (projectnummer 17422) te Veenhuizen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering, implementatie en doorontwikkeling van een Business Intelligence platform op basis van Best Value - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Scholen- en wijkenaanpak, Perceel 1 "Wijken" en perceel 2 "Basisscholen" - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht...
Lees verder

WMO trapliften - Gemeente Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Informatiebijeenkomst Hervorming eerste Lijn naar brede basisteams - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

AI 2019-0184 Transport wisselcontainers afval - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Masterplan Arenapark - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en Vechtstreek...
Lees verder

Wmo accent - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maai- en Groenonderhoud en Calamiteitenbestrijding - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nationale aanbesteding "Maaien oevers Beatrixkanaal" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

MF Schoolgebouw - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2019...
Lees verder

Groot onderhoud en restauratie gebouw 16 op de Johan Willem Friso kazerne te Assen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Warme drankenvoorziening - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal bomenonderhoud - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Groot onderhoud verhardingen - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Vlootvervanging RV Navicula - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

bedrijfswagens BUCH - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wegslepen en bewaren van voertuigen en plaatsen van wielklemmen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Conventioneel hechtmateriaal VUmc & AMC - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Populierenvervangingsplan 2019 - 2020 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering, montage en installatie van Audiovisuele middelen t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

Dienstverlening Frontoffice - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

EA Ligging Onbekend - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectleider MIRT-verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Omgevingsmanager MIRT-verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Baggeronderhoud - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2019...
Lees verder

inhuur Manager Tech tbv DMO/GWS/KKW - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, implementatie en beheer IT oplossing SWB Midden Twente - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese Aanbesteding Instandhouding Rekencentrumhardware SVB - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Levering Klepelgazonmaaiers met cabine - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding H10 Expertiseteam Complexe Zorg - H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding H10 Crisisinterventieteam - H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden - H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WFRL-11-13195 Hekwerken - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WFRL-11-13195 Hekwerken - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanvullend Openbaar Vervoer Borne - Gemeente Borne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-04-2019 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Jeugdvervoer - Gemeente Borne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Twente NL213 |...
Lees verder

Gefaseerde renovatie NIOZ vestiging Yerseke - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-09-2019...
Lees verder

Procesondersteuning Regionale Versnelling Klimaatadaptie Regio Amstel-, Gooi-, en Vechtgebied - Gemeente Diemen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van Standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde Dienstverlening - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder