vrijdag 2 augustus 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering van moleculaire analyzers - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europees Openbare aanbesteding WMO Trapliften 2019/2 e.v. - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Marktconsultatie IWR2019|VoIP-centrales 3e ronde - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Interne...
Lees verder

Marktconsultatie IWR2019|VoIP-centrales 2e ronde - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1-L-01276-19 Geluid en AV-techniek Theater Zuidplein - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking van huishoudelijk gft-afval en grof tuinafval - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Handopnames kleinverbruik warmtemeters - N.V. Eneco Beheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Verkoop & Facturatie module - RET N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Announcement of intention to close "Agreement for the delivery of a Laser Powder Bed Fusion machine (L-PBF machine) ex Article 32 Public Procurement Act' - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding DTP en Grafische Vormgeving - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding taxi,- directie- en busvervoer - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Tussentijdse aanmelding Wmo-taken Individuele Begeleiding, Huishoudelijke begeleiding, Woonbegeleiding, Dagbesteding inclusief Vervoer en Logeeropvang - Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel (DUO gemeenten) (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Integraal onderhoud Zoetermeer West - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Civiele Disposables - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Papieren wegwerpproducten
Lees verder

DAS Trainings- en opleidingsdiensten - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tekeningen- en modellen (BIM) beheer - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme en koude drankenvoorziening Circulair, gemeente Apeldoorn 2019 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0377 Levering retrofitoplossingen openbare verlichting - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

DAS Meubilair - Stichting Ambion
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) voor Personeel - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Raamovereenkomst Asfaltonderhoud 2020-2023 - Gemeente Deventer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

EU Zegels en registratiesysteem - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering speeltoestellen, gemeente Apeldoorn, 2019 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verkoop Rozenoord - Gemeente Vught
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

afvalinzameling en verwerking - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem...
Lees verder

Market consultation - Continuous development of (track) maintenance - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

DAS ICT hardware - Chromebooks - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT hardware - Netwerkcomponenten - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Platform Rijksoverheid Online (Ea0071) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Kantoor- en wachtkamer meubilair - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Meubilair
Lees verder

Bestek 2019-12 Raamovereenkomst voor het reinigen van kunstwerken en wegen - provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Computertoebehoren - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Concept en ondersteuning beurzen - Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Type publicatie: Speciale sectoren - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Prijsvraag Panorama lokaal - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2019-0300 Technische staat civiele constructies - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Market Consultation: Automated Fibre Placement - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Marktconsultatie beheer ICT Omgevingsdiensten Regio Utrecht - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Inhuur Leerkrachten Primair Onderwijs - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering gemeentelijke eigendommen 2019 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Architect Stadhuis Den Helder - Zeestad CV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering inclusief Onderhoud drie (3) Tankautospuiten - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Infrastructuur ICT - Gemeente Meppel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schulddienstverlening gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Inhuur Ondersteunende Medewerkers - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Printpapier - Stichting Onderwijs Pr1mair
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Concurrentiegerichte dialoog design & build nieuwbouw MFO II - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2019...
Lees verder

DAS Inhuur Directie en Staf - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktverkenning Datacenter Infrastructuur Management pakket - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor netwerken,...
Lees verder

Laboratoriumhandschoenen voor eenmalig gebruik - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

14+ Netnummer - VNG Realisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV: Post- en...
Lees verder

WACREN Capacity 2019 - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de Opbouw, afbouw en het transport van een reizende Tentoonstelling ten behoeve van Nationaal Museum van Wereldculturen - Rijksmuseum Volkenkunde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Mobiele apparatuur en data - Stichting Koninklijke Auris Groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VTH zaak applicatie - Omgevingsdienst Regio Arnhem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31108577: het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het areaal, met upgrade-werkzaamheden in het beheergebied Rijkswaterstaat Zuid Nederland in drie percelen - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-01-2017 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Transportinstallaties, zijnde liften en roltrappen - STC-Group Scheepvaart en Transport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Opslag verwijderen PAS 2019-2021 - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1...
Lees verder

DAS Vergader- en personeelsruimte meubilair - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie regieapplicatie sociaal domein - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Inhuur directeuren, management en managementondersteuning HR - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mini-Competitie Adviseur Digitalisering Post en Archief - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Koppelnet Publieke Sector (KPS) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kockengen waterproof fase 6 - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS voor Adviseur Huisvesting Proces & Projectmanagement - Summa College - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - CorDeo Scholengroep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Inhuur directeuren, Management en management ondersteuning Facilitair - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Autolease Recreatie Midden-Nederland - Recreatie Midden-Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS Directeuren, management en management ondersteuning Financiën - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Stichting RENN4
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

4-D-02623-19: Adviseur installaties t.b.v. renovatie Museum Boijmans Van Beuningen. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Stichting Kiem Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Directeuren, management en management ondersteuning Huisvesting - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Stichting Onderwijs Pr1mair
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding digitaal (elektronisch) ritformulier ambulancezorg GGD-BZO - Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Computertoebehoren - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Directeuren, management en management ondersteuning Onderwijs - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Inhuur specialisten ten behoeve van Huisvesting - MJOP - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Stichting Onderwijs Pr1mair
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs Hoogeveen (PricoH)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Laten opstellen van een Energielabel en/of Energie Prestatie Advies (EPA), 7 gemeenten ZuidOost Brabant - Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Inhuur specialisten ten behoeve van Huisvesting - Elektrotechnische installaties - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - CorDeo Scholengroep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Natura 2000: Hydrologische compartimentering Engbertsdijksvenen - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Werkzaamheden voor...
Lees verder

DAS Inhuur specialisten ten behoeve van Huisvesting - Arbo en Veiligheid - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Inhuur specialisten ten behoeve van Bedrijfsvoering en management - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Inhuur specialisten ten behoeve van Financieel - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Inhuur specialisten ten behoeve van Huisvesting - Werktuigbouwkundige installaties - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Inhuur specialisten ten behoeve van Marketing/Communicatie - Film en Video - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Support, onderhoud, beheer en Levering telefonie-infrastructuur - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting RENN4
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Opdrachten voor inhuur flexmedewerkers (m/v) tot en met schaal 9 CAR/UWO - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Inhuur specialisten ten behoeve van Marketing/Communicatie - Fotografie - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Kiem Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Onderwijs Pr1mair
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Inhuur specialisten ten behoeve van HR - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Open Cloud for Research Environments (OCRE) Prior Information Notice for Cloud Services - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

‘Raamovereenkomst Cultuurtechnische aanleg met nazorg’ 2019-2023 - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND NL...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Inhuur projectmanagers - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Koningin Wilhelmina College, locatie Beethovenlaan
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - de Vrije School Noord en Oost Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Stichting Wijzer in onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nadere boomonderzoeken 2020-2024 - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Inhuur externe medewerkers Veilig Thuis Haaglanden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Mobiele telefoons - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting Wijzer in onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Netwerkcomponenten - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Netwerkcomponenten - Stichting Wijzer in onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Stichting Wijzer in onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Multifunctionals - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS Projectmanagement ROC RijnIJssel - Rijn IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - CBO Meilân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Inhuur Schoolmaatschappelijk werker - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Kantinemeubilair - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Sirius
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Vergader- en personeelsruimte meubilair - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst laboratoriumkleding NVWA - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Kantoormeubilair - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Openbaar Onderwijs Houten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Cambium
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Computertoebehoren - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

Nationale Studenten Enquête 2020 en verder - Stichting Studiekeuze123
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

Dienstverlening Flexibel Vermogen Zuidplaspolder - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Netwerkcomponenten - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

DAS Inhuur facilitair projectleiders verhuizingen - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Voluntary ex ante transparency notice regarding Front to Back operating model solution - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Veilige, comfortabele en representatieve Bedrijfskleding, PBM en schoenen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Schoeisel
Lees verder

DAS Projectleiding Bouw MBO Utrecht - MBO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A08.7 2019 Levering bomen, struiken en vaste (water) planten - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Surface Supplied Equipment(SSE) en Vuilwater Duiksystemen(VWDS) - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NCSC - 101... - Consultant/Adviseur 1 - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk servicecontract Horeca-apparatuur op Defensie locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Implementatieondersteuning PGB2.0 - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

855.538 CJIB Medior Strategisch Adviseur Informatievoorziening - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10800000260 Justid Privacy adviseur - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder